Den vítězství ve Slaném

21. 5. 2010

Oslavy začaly slavnostní mší v kostele sv. Gotharda v neděli 9. 5. a pokračovaly 10. 5. koncertem dechové hudby Dvořačka.

Členové ČsOL a ČSBS se zúčastnili pietního aktu kladení věnců na slánském hřbitově, kde se nachází pohřebiště 2. světové války. Slavnostní projev přednesl starosta města Slaný RNDr. Ivo Rubík.

Starosta města Slaného RNDr. Ivo Rubík a zástupci americké ambasády při položení věnce

Členky Jednoty ČsOL Kladno při uctění památky padlých na slánském hřbitově


 

Upravený památník padlých v 1. světové válce

Program dále pokračoval pietním aktem u pomníku padlým americkým letcům na letišti gen. F. Fajtla. S projevem v českém jazyce vystoupil vojenský přidělenec amerického velvyslanectví, který ocenil hrdinství všech vojáků 2. světové války, kteří položili život v boji proti fašismu.


 

Zástupci americké ambasády salutují padlým americkým letcům.


 

Jména amerických letců

Na válečná léta v Anglii zavzpomínal válečný veterán, přímý účastník leteckých bitev plk. Jaroslav Hofrichter.

Pilot RAF plk. Jaroslav Hofrichter vzpomíná na válečné dny.

Po ukončení pietního aktu byli významní hosté pozváni na neformální setkání do obřadní síně. Zhlédnutí autentických dobových fotografií z květnových událostí roku 1945 přiblížilo atmosféru těchto dní.

Slavnostní přípitek místopředsedkyně Jednoty ČsOL Kladno Evy Armeanové s vojenským přidělencem americké armády majrem Matthew Kimem

Starosta města Slaného ve svém projevu zdůraznil že nikdy nesmíme zapomínat na válečné hrůzy a naopak musíme připomínat hrdinství těch, kteří neváhali položit své životy za naší svobodu. Šesti dosud žijícím hrdinům město Slaný udělilo Pamětní listy. Mezi oceněnými byli br. Josef Petiška, bývalý dlouholetý předseda Jednoty ČsOL Kladno, který bojoval v řadách 3. čs.brigádyv SSSR, a br. Marino Cavicchioli, člen výboru ČsOL,účastník partyzánského odboje v Itálii.

S projevem vystoupila také místopředsedkyně Jednoty ČsOL Kladno Eva Armeanová, která pozdravila přítomné jménem předsedy ČsOL plk. MUDr. Pavla Budínského.

Místopředsedkyně Jednoty ČsOL Kladno E. Armeanová při projevu, zleva 1. místostarosta města Slaný Ing. Pavel Bartoníček, starosta RNDr. Ivo Rubík, vpravo místostarosta Jaroslav Hložek

Na závěr svého vystoupení poděkovala starostovi města Slaného a požádala br. Petišku, aby starostovi města předal za jeho dlouhodobou aktivní podporu Čestné uznání ČsOL.

Starosta města Slaný přebírá Čestné uznání ČsOL od br. Petišky

Čestné uznání předala E. Armeanová takéredaktorovi Slánských listů ing. Vladimíru Roglovi, členu ČsOL, který pravidelně informuje slánskou veřejnost o historii, významu a odkazu legionářských tradic.

Oslavy byly ukončeny prezentací nově vydaného sborníku „1939 až 1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků“ v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném, který obdrželi všichni přítomní. Oslav se rovněž zúčastnili příslušníci 152. ženijního praporu z Rakovníka, baráčníci ze Slaného v krojích a místní občané.


 

Josef Petiška ,dlouholetý předseda ČsOL Kladno (vlevo) a členky baráčnické obce

 
 

Členové Jednoty ČsOL Kladno se svým  bývalým předsedou J. Petiškou (uprostřed), zástupci americké ambasády a baráčnice 

 Všichni jsme se rozcházeli s vědomím toho, že 65. výročí osvobození naší republiky bylo důstojným způsobem připomenuto asetkalo s velkým zájmem slánských občanů. Rozhodně uděláme všechno proto, aby odkaz našich předků nebyl nikdy zapomenut.Do Slaného rádi přijedeme i příští rok.

Text: Eva Armeanová

Foto: Stanislav Pítr