Dopis od velvyslance pana Jana Sechtera

9. 1. 2010

Vážení členové předsednictva,

dovolte mi, abych se s Vámi na sklonku roku 2009 podělil o jeden ze zážitků, který ve mne letos zanechal hluboký dojem. Byly to vzpomínkové oslavy 70. výročí vzniku československého legionu v Krakově a 65. výročí vstupu na naše území přes Dukelský průsmyk. Díky Vaší odborné pomoci jsme mohli obnovit v Polsku tradici vzpomínek na společnou akci československých a polských diplomatů, vojáků a zpravodajů, kteří po likvidaci Československa pomáhali zachovat naši státnost a hodnoty, na kterých naše země vznikla.
 
Především bych však chtěl vyzdvihnout aktivitu, zájem a skvělou přípravu našich Aktivních záloh, které se podílely na protokolárním zabezpečení akce. Jmenovitě si uznání zaslouží velitel pěší roty „Plukovníka Františka Kopuletého“ Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství v Brně pan František Trávníček. Jednotka, které velel , zanechala v Polsku vynikající dojem po odborné, společenské a protokolární stránce. Chtěl bych také 
poděkovat válečným veteránům, kteří si s námi společně výročí připomenuli. Svět diplomatů
 a vojáku se při této akci propojil a tak by tomu mělo být vždy.
 
Do příštího roku přeji všem členům hodně zdraví, úspěchů a štěstí a chtěl bych deklatovat zájem o další spolupráci. Na příští rok připravuji spolu se svým týmem diplomatů několik akcí: slavnostní uvedení filmu Tobruk režiséra Václava Marhoula do polské distribuce, výstavu nově nalezených fotografií Pěšky 1.světovou válkou/Objektivem neznámého vojáka, která byla nedávno na Pražském Hradě a chtěl bych také v maximální míře podpořit Aktivní zálohy při jejich plánovaném programu v okoli haličských bojů 1.světové války u Gorlice, kde se letos budou konat oslavy 95. výročí Gorlické bitvy.
 

dopis ke stažení  zde