Dunkerque osvobodili Čechoslováci

16. 6. 2010

Nemalou roli, kterou za 2. sv. války v bojích u francouzského přístavu Dunkerque sehrály čs. vojenské jednotky, a zároveň 70. výročí operace Dynamo si připomněli členové ČsOL při návštěvě tohoto památného místa 30. a 31. května 2010.

Z dnešního zpětného pohledu se Operace Dynamo jeví jako jeden z okamžiků, kdy se rozhodovalo – nebo mohlo rozhodnout – o výsledku celé druhé světové války, bez ohledu na to, že ta měla skončit až za dlouhých pět let.

Když fašistická vojska zahájila 10. 5. 1940 ofenzívu na západní frontě, dostala tak do tísně britský expediční sbor vyslaný do Francie. Rychlý německý útok pokračoval na první pohled nezadržitelně západním směrem a brzy začalo být jasné, že pokud se mají britští vojáci zachránit, musí se z Francie evakuovat. Za tím účelem byl vybrán velký přístav Dunkerque, který první vojáci opustili v noci z 26. na 27. května.

Hlavním problémem následujících dnů se ukázal především fakt, že velké lodě nemohly kvůli povlovným plážím připlout až ke břehu. Bylo tedy nutné dopravit k nim vojáky pomocí menších plavidel, která se do této „služby“ přihlásila především dobrovolně, ať se jednalo o rybářské čluny, výletní čluny nebo jachty. Tak začala operace Dynamo, pojmenovaná podle toho, že námořnictvu v ní velel admirál Bertram Ramsay z dynamové místnosti Doverského hradu na druhé straně kanálu La Manche. Do rána 4. června, kdy německá vojska prolomila obranu Dunkerque, se takto podařilo zachránit cca 338 000 vojáků, hlavně britských, ale také francouzských a československých. I když museli v Dunkerque nechat téměř veškerou svoji výzbroj, především těžkou techniku, ale také munici a někdy i osobní zbraně, mohli poté znovu zasáhnout do boje. Operaci Dynamo je tak historicky hodnocena jako úspěšná, avšak nelze přehlédnout, že zdařila především proto, že v určité fázi ofenzívy se zcela nepochopitelně, údajně na přímý Hitlerův rozkaz, zastavil postup německý tanků. Jinak by byl Dunkerque dobyt mnohem dříve a ztráty Spojenců nepoměrně větší, což mohlo následně zvrátit celý průběh války v jejich neprospěch.

Slavnostního vzpomínkového shromáždění k 70. výročí akce Dynamo se u památníku přímo v místech, kde se shromažďovali vojáci před evakuací, zúčastnila také delegace ČsOL vedená tajemníkem ČsOL pplk. v. v. Emilem Cigánikem a položila zde věnec.

Slavnostní den v podvečer korunovala přehlídka zúčastněných jednotek a veteránů před radnicí v Dunkerque za účasti představitelů města, hostů i široké veřejnosti. S podrobnostmi akce Dynamo a dobovými materiály a památkami se druhý den její členové seznámili v muzeu nedaleko památníku, které je této akci věnováno.

Druhou historickou události, kterou si delegace ČsOL v Dunkerque připomněla, byla účast čs. obrněné brigády při obléhání Dunkerque a při pokusech o jeho dobytí v období od září 1944 až do konce války, kdy velitel německé posádky admirál Frisius podepsal kapitulaci a předal přístav velitel čs. jednotky, generálu Aloisu Liškovi. Stalo se tak v nedalekém městečku Wormhout, kde se v dnes již neexistujícím zámečku nacházelo velitelství čs. brigády. Tuto událost tam připomíná pamětní deska, u níž delegace ČsOL rovněž vykonala pamětní akt.

Město Dunkerque uctilo památku generála Lišky, který je zde spolu se svými vojáky vnímán jako osvoboditel, tím, že po něm 30. května letošního roku nechalo pojmenovat ulici v nově vzniklé zástavbě téměř naproti již zmíněnému muzea věnovaného operaci Dynamo.

Text a foto: Jitka Lenková

Zdroje a související informace:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Dynamo

http://www.fronta.cz/ceskoslovenska-obrnena-brigada

http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ulice-v-dunkerque-nese-od-nedele-jmeno-ceskeho-generala-41886/