Geocaching – nový atraktivní způsob propagace ČsOL a její činnosti

14. 8. 2010

Fenomén tzv. geocachingu (geokešinku), hledání „pokladů“ v terénu pomocí GPS, se ukázal jako velmi zajímavý a přitažlivý způsob, jak seznamovat veřejnost, především tu mladší, s tradicemi ČsOL a s nimi souvisejícími významnými místy.  

Princip této celosvětové hry, která oslovila „hravé“ Čechy možná nejvíce ze všech (soudě podle počtu „skrýší“ a počtu aktivních hráčů) je velmi jednoduchý. Majitel přístroje GPS si stránkách věnovaných geocachingu (http://www.geocaching.com/) poté, co se na nich jednoduchým způsobem zaregistruje, najde informace o „schránce“, odborně nazývané „keš“ či „keška“ (z angl. cache), kterou hodlá hledat, především její souřadnice. Dále si na této internetové stránce přečte tzv. listing, tj. popis místa, děje, události anebo důvodu proč právě zde byla založena keš, protože hráči této hry jsou nejen hraví, ale i zvídaví. Existují také tzv. multikeše skládají se z několika schránek, které „hledač pokladů“ (angl. cacher, počeštěle kešer, ba dokonce „kačer“) postupně objevuje podle zadaných vodítek (nápověd, indicií) a jeho cesta k finální keši je o to zajímavější. Když cacherovi podaří keš v terénu skutečně najít, uvnitř schránky najde onen kýžený poklad – různé drobné předměty, z nichž si může nějaký vybrat a nahradit jej zase nějakou svojí drobností.

Existuje však i náročnější varianty této hry. Některé předměty vkládané do schránek, tzv. travelbugy („cestující brouky“) v podobě plechových štítků s číslem, si nemůže cacher ponechat, ale má za úkol je nejpozději do 14 dnů přemístit do další schránky podle úkolů či pokynů pro toho kterého travelbuga, které jsou opět uveřejněny na stránce http://www.geocaching.com/. Travelbug je většinou připojen k nějakému předmětu (hračka, autíčko apod.), prostě k něčemu, co podtrhne úkol mu daný. Např. postavička rytíře doprovází travelbug, který chce cestovat jen po hradech, resp. tam zřízených keších, a musí skončit ve svaté zemi v Jeruzalémě… Cestu travelbugů je možné sledovat díky speciálnímu alfanumerickému kódu, kterým je travel bug opatřen který zároveň slouží jako klíč ke vstupu na jeho stránku. Tam lze najít i mapku, kde je zanesena cesta, kterou již vykonal.

Zvláštním druhem travelbugů jsou tzv. geocoiny (geomince), většinou mince nebo jiný umělecky a řemeslně velmi kvalitně vyrobený předmět, který již svým vzhledem a zpracováním navozuje jeho úkol a vzbuzuje lovcovu zvědavost. Geocoin cestuje sám, nic dalšího se k němu již nepřipojuje.

Způsob propagace ČsOL, jejích tradic a činnosti prostřednictvím geocachingu je zpracován v příslušném projektu ČsOL – viz http://obeclegionarska.cz/projekty.php?mid=10&pid=118.

V souladu s ním se propagace ČsOL prostřednictvím geocachingu rozvinula ve dvou aktivitách – zakládání keší a vypouštění geocoinů. Po jejich stopách se vydáme příště.

Text: Jitka Lenková

Foto: ČsOL

související odkazy:

základní informace o geocachingu – http://www.geocaching.cz/news.php

http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4&aid=346

http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4&aid=347