Historická ukázku klubu vojenské historie Čeští lvi České Budějovice o.s.

17. 5. 2010

Dne 17. 4. 2010 se ve sportovním areálu Tělocvičné jednoty Sokol Vodňany ve Vodňanech uskutečnila historická ukázka z konce 2. světové války s názvem Vodňany 2010 včetně doprovodného programu.

Již od 9 hodin se na sportovišti prezentovaly jednotky dobrovolných hasičů Vodňany, Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, Armáda České republiky a Český červený kříž. Pořadatelé této akce byli členové klubu vojenské historie Čeští lvi České Budějovice o.s. za vydatného přispění bratrů z ČsOL jednoty Strakonice.

Bojová ukázka nevycházela ze skutečných událostí 2. světové války, ale byla zcela smyšlená. Klub vojenské historie Čeští lvi v této bitvě předvedl přítomným divákům, kterých přišlo dle odhadu 600 až 700, to, co se mohlo stát na konci války na našem území.

Zde bych si dovolil citovat ze scénáře ukázky:

„ … Po žádosti brig. gen. Aloise Lišky byl vydán rozkaz k přesunu celé brigády směrem do Československé republiky. Dne 1. května 1945 vstupuje na naše území v blízkosti Chebu Československá obrněná brigáda, bez zastávky postupuje již osvobozenou částí republiky, kdy navečer 6. května přijíždí do západočeské metropole Plzně. Ráno 7. května je vydán rozkaz k postupu na Prahu. Cestu komplikuje utíkající německé civilní obyvatelstvo a vzdávající se německá armáda. V brzkých ranních hodinách 8. května je již celá Československá obrněná brigáda na dosah o pomoc volající Praze…. „

V ukázce se předvedlo přes 30 účinkujících, jak už příslušníků Československé obrněné brigády na jedné straně, tak i příslušníků jednotek SS a německého polního četnictva na straně druhé. Diváci mohli během ukázky vidět historické motocykly a automobily včetně repliky polopásového obrněného transportéru Sdkfz. 251 – Hakl.

Příslušníci  vojenskohistorických klubů vybudovali dobové tábory, které byly velkým lákadlem hlavně pro nejmenší diváky. Zde si mohli prohlédnout dobovou techniku, výstroj a výzbroj obou znepřátelených stran.

Tato ukázka byla důstojným připomenutím 65. výročí konce druhé světové války, dále pak i vzpomínkou na již zesnulého občana města Vodňan bratra plk. Miroslava Panského, příslušníka Československé obrněné brigády.

Dne 19. 4. 2010 vyšel článek o této akci v periodiku Mladá fronta dnes na titulní stránce přílohy Jižní Čechy.

Text: Radek Marcín

Foto: Radek Marcín, Lukáš Zrzavecký, Linda Konrádová, Václav Ježek, Jiří Böhm