Informace o válečných hrobech jsou dostupné veřejnosti

15. 2. 2010

Dle sdělení MO ČR byly 6. února 2010 zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.

Tyto informace jsou dostupné z internetových stránek „Válečné hroby“ http://valecnehroby.army.cz/ v odkazu http://valecnehroby.army.cz/Evidence/Default.aspx, kde je možné vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka – Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání podle údajů o VH).

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu.

Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.

Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

Kontaktní údaje:

MO ČR – Péče o válečné hroby

Ing. Imrich Vetrák
Náměstí Svobody 471
160 01 Praha 6

vetraki@army.cz
tel: 973 212 135
fax: 973 212 118

Připravila: Jitka Lenková