Mimořádná příležitost – letní tábor Legie

1. 5. 2010

ČsOL pořádá pro děti věku 6 – 15 let v termínu 2. – 16. 7. a 16. – 30. 7. 2010 v Jesenici u Rakovníka mimořádně zajímavý letní tábor Legie, jehož cílem je přiblížit účastníkům život čs. legionáře prostřednictvím branných sportů, získávání praktických dovedností při pobytu v přírodě a dalších zajímavých, méně obvyklých aktivit.

Tábor se bude konat ve skvěle vybavené základně Kolej Peira u Jesenice u Rakovníka. Děti budou ubytovány ve vytápěných chatkách po 4 – 6 osobách s vlastním sociálním zařízením a sprchou. V hlavní budově se nachází jídelna, společenská místnost a dvě učebny. Stravování je zajištěno 5x denně. V bezprostřední blízkosti tábora se nachází velký rybník s písčitou pláží (koupání, jízda na plavidlech, vodní hry a sporty) a rozlehlý lesnatý areál (hry v přírodě, výlety). Součást základny tvoří střelnice (50 m).

Z programu tábora

–        základy střelecké přípravy z ručních zbraní (vzduchovka, malorážka), ukázky velkorážních zbraní a ostatní vojenské výzbroje

–        základy první pomoci

–        práce s mapou a buzolou

–        strategické hry (paintball, skryté a tiché přesuny terénem)

–        základy přežití v přírodě

–        základy lanové techniky a slaňování

–        cykloturistiky

–        filmové ukázky a četba o čs. legiích

Cena tábora: 4900 Kč 

Pro členy ČsOL sleva 50 %

 

 

Kontakt:

Bc. František Gábor

Sekretář ČsOL

E: manager@obeclegionarska.cz

M: 722 944 824

Československá obec legionářská, Sokolská 33, 120 00 PRAHA 2

http://www.obeclegionarska.cz/

Podrobnosti vč. přihlášky viz:

Základní informace

http://www.regrup.cz/articles.php?lng=cz&pg=113

Popis

http://www.regrup.cz/file/info_legie.pdf/

Přihláška a podmínky

http://www.regrup.cz/file/prihlaska_legie.pdf/

Prezentace tábora

http://www.regrup.cz/file/prezentace_legie.pdf/

Připravili: František Gábor, Jitka Lenková