Mimořádná příležitost – letní tábor Legie

28. 5. 2010

Stále ještě můžete přihlásit své děti, vnoučata, synovce, neteře  atd. ve věku 6 – 15 let na mimořádně zajímavý letní tábor Legie pořádaný ČsOL v Jesenici u Rakovníka v termínech 2. – 16. 7. 2010 a 16. – 30. 7. 2010 .  Jeho cílem je přiblížit účastníkům život čs. legionáře prostřednictvím branných sportů, získávání praktických dovedností při pobytu v přírodě a další zajímavých, méně obvyklých aktivit.

Bližší podrobnosti vč. ceny a přihlášky viz

http://obeclegionarska.cz/projekty.php?mid=10&pid=125