Monumentální oslavy

1. 2. 2010

Nejvíce návštěvníků se ze všech vzpomínkových akcí, jichž se zúčastnili také účastnici pietní a poznávací cesty na podzim loňského roku na Slovensko, bezpochyby shromáždilo u příležitosti pietního aktu 6. října 2009 přímo v Dukelském průsmyku.

Kromě doslova davů lidí byli přítomní také nejvyšší političtí představitelé Slovenské republiky – prezident Ivan Gašparovič, premiér Robert Fico, místopředseda vlády a ministr vnitra Robert Kaliňák, ministr obrany SR Jaroslav Baška, zástupci náčelníka GŠ ASR Peter Gajdoš, zástupce náčelníka GŠ ASR Peter Gajdoš, poslanci Národní rady SR, představitelé Prešovského samosprávného kraje, okresu a města Svidník a další.

Již tento reprezentativní výčet jasně ukazuje, jak je vzpomínka na události 2. světové války na Dukle na Slovensku stále živá a důležitá. Ve svém projevu to ostatně výslovně zdůraznil premiér Robert Fico, když vyzdvihl význam bojů na Dukle a proti fašismu pro dnešní život ve svobodě a poukázal na potřebu vlastenecké výchovy žáků a studentů i ostatní mládeže ve škole i doma v rodině. Ocenil také dobrovolnou činnost mnohých občanských sdružení a klubů vojenské historie nejen na Slovensku pro přibližování vojenských bojových tradic a vlastenectví mladé generace, přičemž varoval před nárůstem pravicového extremismu. Slovenský premiér také kritizoval pokusy o novou interpretaci bojů na Dukle novodobými „generály, kteří jsou chytří až po boji“ a pokoušejí se přehodnocovat historické události z pochybných pozic.

Za Českou republiku u dukelského památníku položil věnec místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták a zástupce náčelníka GŠ AČR generál Josef Bečvář. Přítomni byli také veteráni bojů na Dukle z ČR, SR, Polska, Ukrajiny a Ruské federace, velvyslanci Ruské federace a Běloruska a velvyslankyně Ukrajiny, zástupci družební Vologodské oblasti (odkud pocházel maršál Ivan Stepanovič Koněv) a mnozí další. Nechyběla ani delegace ČsOL.

Mezi vrcholné okamžiky této vzpomínkové akce patřil nízký přelet tří vrtulníků Mi-24 s červenými dýmovnicemi symbolizujícími krvavé boje a slovenská hymna doplněná v rytmu střílením červených světlic.

Kromě areálu památníku se přímo v Dukelském průsmyku nachází také pobočka Vojenského historického muzea Svidník, která však byla během tohoto dne zavřená, neboť ji prezident SR Ivan Gašparovič.

Text: Jitka Lenková s přispěním Ferdinanda Vrábela

Foto: Jitka Lenková

Související odkaz:

http://www.svidnik.sk/turista/ii-sv-vojna/pamatnik-na-dukle/