Muzeum a skanzen lemkovské kultury

28. 1. 2010

Pozoruhodným zážitkem na pietní a poznávací cestě na Slovensko organizované ČsOL se stala návštěva venkovského muzea a skanzenu ve vesnici Zyndranowa v Polsku věnovaného lemkovské kultuře.

Lemkové se etnograficky považuji za jednu skupinu Rusínů (kam kromě nich ještě patří Bojkové, Huculové, Verchovinci a Doliňané čili Hajnalé), přičemž Rusíni sami jsou charakterizování jako etnikum kulturně a jazykově představují přechod mezi Slováky a Ukrajinci s některými polskými rysy. Rusíni jako národ nikdy neměli svůj vlastní národní stát, přejímali kulturu a jazyk oblasti, kde žili. Lemkové před 1. světovou válkou žili v oblasti Nízkých Beskyd v pásmu širokém 10–25 km, od Popradské doliny až k údolí řeky Oslawy, k Vihorlatu a Spišské Maguře – to vše na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Život v tomto hraničním území s sebou často nesl tragické pronásledování a přesídlování Lemků, což mělo samozřejmě dopad i na dochování jejich kulturního dědictví.

Zachovat je v co možná nejrozsáhlejší podobě se proto v roce 1968 rozhodl zakladatel tohoto muzea a skanzenu Teodor Gotz a začal shromažďovat první exponáty. Nyní v jeho šlépějích pokračuje jeho syn. Součástí bohatých sbírek se postupně staly také početné nálezy z karpatsko-dukelských bojišť a další militarie, sestavené často do působivých uskupení.

Text: Jitka Lenková

Foto: Jitka Lenková, Stanislav Kain

Související odkaz: http://www.zyndranowa.org/pl/muzeum/