Nabídka pro příznivce geocachingu

22. 11. 2010

Fenomén tzv. geocachingu (geokešinku), tedy hledání „pokladů“ v terénu pomocí GPS, se ukázal jako velmi zajímavý a přitažlivý způsob jak seznamovat veřejnost, především tu mladší, s tradicemi ČsOL a s legionáři souvisejícími významnými místy.

Proto se ČsOL se rozhodla, že se touto formou pokusí oslovit co nejširší veřejnost a nechala vyrobit určité množství putovních mincí (tzv. geocoinů), které při cestě ze schránky do schránky (z cache do cache) budou reprezentovat ČsOL – a touto populární hrou osloví nejen mládež v České republice, ale po celém světě.
Pokud je tedy ve vaší jednotě nějaký aktivní „kačer“ (cacher) – hráč této hry (http://www.geocaching.com/) a má zájem o zřízení a vedení stránky geocoinu s určením úkolu pro tuto minci, např. jako upomínku na osobu, událost, jednotku apod. spojenou s vaší jednotou ČsOL, nechť mě osloví a já se s ním dohodnu na dalším postupu –  zašlu mu upřesnění, obrázky GC na zveřejnění a zaeviduji vlastníka, ideu a cíl tohoto GC.
Text a foto: Jan Kincl

Kontakt:
Jan Kincl, mob: 776 101 324, email: ekolog7830@seznam.cz
 
Související odkazy:
Projekt geocaching ČsOL
http://obeclegionarska.cz/projekty.php?mid=10&pid=118
http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=345
http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=346
http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=347

Dosud vydané a do světa vypuštěné mince – geocoiny (GC) ČSOL:
http://www.vets.estranky.cz/clanky/geocaching/geocoiny.html