Naše přátelství trvá bez ohledu na hranice

20. 12. 2010

Již tradičně zavítala v závěru letošního roku do sídla Československé obce legionářské v Praze skupina válečných veteránů Slovenské republiky.

V delegaci, kterou vedl vedoucí oddělení válečných veteránů a vydávání osvědčení MO SR plk. Daniel Kostra, byl účastník 2. světové války, pilot IL-2 v 1. smíšené letecké divizi v SSSR plk. Anton Droppa, dále bývalí čs. partyzáni a účastníci SNP plk. Eugen Kropilák a svob. Karol Kuna a také pracovník odd. VV MO SR pplk. Milan Tomáš.

Za českou stranu je v hotelu Legie přivítali místopředsedové ČsOL plk. Jindřich Sitta a brig. gen. Alexandr Beer, předseda historické skupiny 1. armádního sboru plk. Václav Přibyl, tajemník ČsOL pplk. Emil Cigánik spolu se zástupcem ředitelky odboru mimoresortní spolupráce MO ČR Milanem Bachanem.

Více než dvouhodinové přátelské sezení se neslo nejen v duchu vzpomínání na válečné události, ale rovněž ve vzájemném ujištění, že přátelství zrozené v bojích za svobodu přetrvává až do současnosti bez ohledu na hranice mezi Českou a Slovenskou republikou po rozdělení Československa v roce 1993. Hovořilo se také o výchově dnešní mladé generace, o vztazích Čechů a Slováků a o možnostech spolupráce válečných veteránů obou států v příštím roce.

Text a foto: Ladislav Lenk