Návštěva Památníku II. světové války v Hrabyni

23. 9. 2010

Během návštěvy Ostravy a Ostravska u příležitosti 65. výročí jejich osvobození navštívili bývalí příslušníci 1. čs. tankové brigády také Památník II. světové války v Hrabyni, vybudovaný na místě nejtěžších bojů ostravsko-opavské operace.

Nejprve se všichni návštěvníci shromáždili uprostřed rozlehlé ústřední auly, kde vykonali pietní akt u památníku připomínající oběti II. sv. války, osvobození ČR v roce 1945 i všechny, kteří položili život za naši svobodu.

Potom následovala prohlídka nové, právě před rokem otevřené, historické expozice uvnitř památníku moderně pojatá jako diorama. Doplňují ho drobnější exponáty zaměřené na jednotlivé oblasti válečného života v přilehlých menších prostorách. Část expozic připomíná také památku čs. legií, čs. letců v Anglii a ve Francii za 2. světové války anebo naše jednotky bojující za 2. sv. války na Středním Východě. Krásný slunečný den také přímo vybízel k prohlídce historické vojenské techniky vystavené v okolí památníku.

Návštěvu Hrabyně zakončilo tradiční slavnostní setkání s místními občany ve zdejším kulturním domě spojené s kulturními vystoupení žáků Lidové školy umění.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=292

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_operace

http://www.szmo.cz/

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-opava/hrabyne