„Nikdo nemá právo zapomenout!“

27. 4. 2010

Dne 8. 5. 2010 budou u příležitosti 65. výročí osvobození Československa slavnostně otevřeny nové expozice Muzea na demarkační linii v Rokycanech projektu nazvaného „Nikdo nemá právo zapomenout!“. Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“ je unikátním zpracováním období let 1930 – 1945 v Československu prostřednictvím multimediálních expozic, dioráma a trojrozměrných exponátů.

Autoři jej věnovali památce všech vojáků, kteří museli opustit své objekty a zbraně bez jediného výstřelu, a následnému utrpení českého národa v období 2. světové války. Kladou si za cíl v současné době vzrůstajících neonacistických hnutí seznámit návštěvníky (a zejména školní mládež) s obdobím budování obrany demokratického státu do roku 1938 a s obrovským odhodláním a úsilím „obyčejných“ občanů tehdejší republiky bránit svoji vlast před nacistickým agresorem.
Projekt představuje faktografické a kartografické skutečnosti tzv. první republiky, mobilizaci a následné zabrání pohraničí nacistickým Německem a v neposlední řadě také generály naší armády a jejich válečnými a poválečnými osudy. Zvláštní multimediální expozice seznamuje návštěvníky s holocaustem a s tzv. druhým odbojem na Rokycansku jako důsledky této ničivé doby. Samostatné expozice jsou věnovány jednotlivým armádám podílejícím se na bojích na demarkační linii.

Projekt nechává návštěvníka nahlédnout a vstoupit do jednotlivých originálních objektů válečného opevnění, které byly do areálu muzea přesunuty z pohraničí nebo do jejich replik které byly vybudovány zde, přímo na místě. Návštěvník se proto může vžít do role obránce vlasti tak, jak tuto dobu prožívali naši předci.

Pro návštěvníky je také zdarma k dispozici počítač s databází válečných hrobů České republiky.

Pro základní a střední školy je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy.

 

Vnitřní expozice bude návštěvníka provázet chronologicky jednotlivými sály:
 a) vznik a vývoj čs. republiky a obrana pohraničních oblastí (vznik republiky, kartografické údaje atd.)
 b) vnitrozemí republiky, výzbroj a výstroj armády a její připravenost na obranu vlasti v roce 1938, průmyslová vyspělost našeho státu
 c) mobilizace a obrana republiky, stavba obranného systému a jejich vliv na obyvatele a jejich život, výzbroj, výstroj a systém obrany jednotlivých druhů objektů
 d) dioráma přepadené četnické stanice v roce 1938
 e) boje na Podkarpatské Rusi roku 1939
 f) replika lehkého objektu vz. 36, včetně výdřevy, výzbroje, výstroje a osvětlení.
 Expozice holocaustu a druhého odboje na Rokycansku je ukázkou toho, co nacismus způsobil a jaké byly jeho ničivé následky. Expozice kromě jiného obsahuje jmenný seznam popravených a umučených občanů okresu Rokycany. Tento seznam je neustále čten nahlas pomocí reprodukční techniky a návštěvníci při prohlídce neustále naslouchají jménům zcela konkrétních občanů okresu Rokycany, kteří zahynuli v důsledku nacistické persekuce. Z dosavadních zkušeností a pocitů zejména žáků a studentů, kteří tuto expozici již navštívili, víme, že teprve zde si uvědomují následky hrůz holocaustu, když hledají ve jmenném seznamu jména svých předků nebo známých. Expozice bude doplněna o obrazovku, kde budou promítány záběry z koncentračních táborů.

 Tři výstavní sály věnované armádám podílejícím se na bojích na demarkační linii:
 a) expozice armády Spojených států a Československé obrněné brigády ve Velké Británii, jejichž poslední válečná posádka byla v Kyšicích
 b) expozice Sovětského svazu a Československého armádního sboru v SSSR
 c) expozice armády nacistického Německa

Vnější expozice má podobu naučné stezky provázející návštěvníka čs. stálým opevněním z roku 1938 a poválečným opevněním tzv. Železné opony. Z pohraničních území České republiky byly do muzea převezeny a osazeny objekty tzv. lehkého opevnění. Na naučné stezce byly zakomponovány do terénu a doplněny jednotlivými obrannými prvky stejným způsobem, jako na svém původním místě. Vybudovanou linii opevnění doplňuje šest informačních tabulí, které podrobně objasňují a vysvětlují systém obrany našeho státu.

Dokumentační projekty

 K nové expozici budou vytvořeny následující průvodní a dokumentační materiály:

Filmový materiál bude zdarma distribuován do jednotlivých škol tak, aby se jim dostala zcela konkrétní informace o existenci projektu. Materiál bude kromě základních historických skutečností a dobových dokumentů představovat také jednotlivé vnější a vnitřní expozice muzea. Nedílnou součástí tohoto filmového materiálu je záměr ukázat ničivé důsledky 2. světové války – multimediální expozice holocaustu.

Tištěný průvodce k naučné stezce kromě popisu jednotlivých expozic seznamuje návštěvníky také s historickými skutečnostmi roku 1938, s přípravou republiky na obranu proti nepříteli, s mobilizací a následným opuštěním obranného systému. Zpracovaný materiál obsahuje také historické výpisky kronikářů jednotlivých obcí okresu Rokycany tak, jak byly v předválečné době zaznamenány. Ukazuje obrovské semknutí občanů tehdejší republiky k finančnímu zajištění a vybudování obrany republiky před hrozícím nebezpečím. Průvodce bude zdarma distribuován do jednotlivých škol společně s DVD materiálem a dostanou ho také návštěvníci muzea při procházení jednotlivých expozic. Materiál bude zpracován v anglické, ruské a německé mutaci.

Realizátoři projektu: Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech

Text: Radka Vávrová

Foto: Tomáš Koch

Související odkazy: http://www.bahna.eu/, http://www.klub-vm.eu/