Nová expozice památníku obětem heydrichiády otevřena

21. 1. 2010

Ve středu 20. ledna 2010 místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták v prostoru krypty pravoslavného chrámu Sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze slavnostně otevřel novou expozici Národního památníku hrdinů heydrichiády, kterou připravili pracovníci Vojenského historického ústavu Praha.

„Atentát na Heydricha byl jedním z nejvýznamnějších činů naší historie. Současné ani budoucí generace nesmí zapomenout na příběh těchto hrdinů a na to, co pro naši vlast udělali. Jejich odkaz je nutné si nadále připomínat a proto dnes otevíráme pro veřejnost novou expozici,“ uvedl ve svém vystoupení ministr obrany Martin Barták.

Po patnácti letech od otevření památníku prošla stávající expozice rozsáhlou proměnou. Návštěvníky čeká nová, moderně pojatá expozice věnovaná jedné z nejvýznamnějších kapitol našich dějin dvacátého století, která je tvořena třemi tematickými celky.

V úvodu se návštěvníci seznámí s historií vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941 a nastolení krvavého teroru na našem území. Další část expozice líčí okolnosti příprav atentátu na Reinharda Heydricha a průběh operace ANTHROPOID až do jejího vyvrcholení dne 27. května 1942, kdy se atentát uskutečnil. Závěrečná část je věnována tragickým osudům parašutistů i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje, bez jejichž pomoci by se atentát nemohl nikdy uskutečnit. Zvláštní pozornost je věnována jak sokolskému odbojovému hnutí tak posledním okamžikům života parašutistů. V posledních týdnech života se jich, s vědomím, že riskují životy své i svých blízkých, ujali představitelé české pravoslavné církve, kteří jim poskytli útočiště v kryptě kostela Sv. Cyrila a Metoděje. Zradou parašutisty Karla Čurdy bylo místo úkrytu prozrazeno a dne 18. června 1942 zde po boji padlo hrdinnou smrtí všech sedm ukrývaných parašutistů, včetně příslušníků skupiny ANTHROPOID, rotmistrů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. V následujících soudních procesech byli k trestu smrti odsouzeni i všichni spolupracovníci a jejich rodinní příslušníci, kteří se podíleli na ukrývání parašutistů.

Vlastní krypta pravoslavného chrámu Sv. Cyrila a Metoděje v rámci expozice dostala zcela novou pietní podobu. V jejím prostoru jsou umístěny bronzové busty parašutistů, kteří zde padli (dílo akad. soch. Milana Bendy) spolu s jejich životopisy.

Jedno z nejpamátnějších míst naší novodobé historie tak získává podobu odpovídající jeho významu a stane se stálou připomínkou hrdinství našich předků i hodnot, za něž položili své životy.

Tisková zpráva Tiskové a informační služby MO ČR

Upravila: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=15674

http://www.pravoslavnacirkev.cz/pamatnik.htm

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-hlavni-mesto-praha/Vojenska-pietni-mista-v-Praze-2