Nový hřbitov pro padlé z Fromelles

12. 2. 2010

Bitva u Fromelles, která se odehrála 19. 7. 1916, měla německá vojska odlákat od přesunu na strategičtější pole bitvy u Sommy, asi 80 km jižně odsud, a ulehčit tamním jednotkám Spojenců. Tento záměr se nezdařil, Spojenci bitvu u Fromelles prohráli. Za jediný den zde padlo, bylo raněno a pohřešováno 5 553 australských a přes 1700 britských vojáků.

Tyto tragické ztráty byly především dány nezkušeností vojáků australské 5. divize a den bitvy u Fromelles je považován za nejčernější den ve vojenských dějinách Austrálie.
V roce 2008 se vojenským historikům podařilo u Fromelles, na kraji Bažantího lesa (Pheasant Wood) objevit šest velkých hrobů, ve kterých bylo německými vojáky pohřbeno 250 australských a britských padlých z této bitvy. Nebyly to žádné hromadné hroby, kde by mrtvoly byly na sebe naházeny, ale každý voják byl pohřben zvlášť, často zabalený do celty či pláštěnky. Podle historických pramenů byl při jejich pohřbu přítomen i německý Feldkurat. Mezi květnem a zářím 2009 tým archeologů z Oxfordu najatý australskou a britskou vládou všech 250 těl exhumoval. Pomocí analýzy DNA a dalších nalezených důkazů se archeologové a patologové snaží též o identifikaci padlých.
Vlády obou zemí se také rozhodly všech 250 mrtvých znovu pohřbít na novém hřbitově asi 400 metrů vzdáleném od původního pohřebiště. Úkolu se chopila Commonwealth War Graves Commission a vybudovala první nový vojenský hřbitov po padesáti letech.


Všichni padlí budou pohřbeni v rakvích normální velikosti (tj. asi 2 m dlouhé) – jinak se nalezené pozůstatky neznámých vojínů pohřbívají v rakvích o délce asi 70 cm.


První pohřeb se konal letos 30. ledna a poslední je naplánován na 26. února. Mezi těmito daty budou probíhat čtyři pohřby každé pondělí, středu a pátek (od 8,50 do 16,30 hod.), tj. pohřbí se asi 25 padlých každý tento den, se všemi vojenskými poctami!
Slavnostní otevření hřbitova a poslední pohřeb jednoho neznámého vojína se bude konat za účasti vládních zastupitelů Velké Británie, Austrálie a Francie 19. 7. 2010, v den výročí bitvy u Fromelles..
Pro zajímavost a jako jakousi historickou paralelu bych chtěla zmínit, že při slavnostním projevu při pohřbu 30. ledna francouzský generál Cuch zcela naprosto bagatelizoval roli britských vojáků v 1 .světové válce a v bitvě u Fromelles a vychvaloval pouze a jednoznačně jenom vojáky australské, kteří podle jeho slov zachránili Francii…Historická nevraživost a řevnivost?
Jinak byl pohřeb velmi důstojný, i když VIP osobnosti nepokládaly žádné věnce a ani se nehrály národní hymny. Francouzští vlajkonoši z veteránských sdružení neměli přístup na hřbitov; ten byl po velkých jednáních z australskou vládou povolen pouze vlajkonošům Royal British Legion – britské veteránské organizace. Přítomní naprosto ocenili jejich oddanost věci, když začalo chumelit a oni bez kabátů a s těžkými standartami stáli přes hodinu skoro bez pohnutí na hřbitově.
Manžel a já se zúčastníme všech třinácti pohřebních dní, abychom vzdali poslední poctu našim spojencům – o rok dříve nedaleko odsud bojovala totiž i naše Rota Nazdar.


Text: Milena Kolaříková

Foto: autorka, archiv autorky

Související odkazy:

www.cwgc.org <http://www.cwgc.org/>

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8488863.stm?ls