Odešel hrdina, vynikající voják a skvělý lékař

13. 12. 2010

Československá obec legionářská s hlubokým zármutkem sděluje, že ve věku 93 let zemřel ve čtvrtek 9. prosince 2010 válečný veterán, vynikající voják, skvělý lékař a bývalý místopředseda ČsOL brigádní generál v. v. MUDr. Josef Hercz.

Josef Hercz se narodil 11. července 1917 na samotě Čalovka ve slovenské obci Egreš. V roce 1935 maturoval v Košicích a šel studovat medicínu do Prahy. V roce 1939 se po uzavření vysokých škol vrátil do nově vzniklého Slovenského státu, kde byl odveden do pracovních oddílů. Začátkem května 1940 byl z armády dočasně propuštěn a rozhodl se emigrovat do Palestiny. Na vystěhovalecké lodi Pentscho vyplul z Bratislavy 18. května 1940. Po ztroskotání lodi byl internován v egyptském vězení v Alexandrii a zanedlouho propuštěn.

V květnu 1941 vstoupil do československé armády. Účastnil se bojů při obléhání Tobruku, kde byl zraněn. Po příjezdu do Británie sloužil u československé samostatné brigády. Rotný aspirant Josef Hercz byl v roce 1944 v bojích u Dunkerque jmenován velitelem průzkumné čety.

Po skončení 2. světové války, v roce 1946, dokončil studia na lékařské fakultě, v roce 1947 nastoupil na chirurgické oddělení pražské nemocnice Na Bulovce, kde pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1992.

Josef Hercz obdržel v roce 2004 francouzský Řád čestné legie, v roce 2005 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.

Poslední rozloučení s brigádním generálem v. v. MUDr. Josefem Herczem se uskuteční s vojenskými poctami ve středu 15. prosince 2010 ve 14.00 hodin ve strašnickém krematoriu.

Připravil: Ladislav Lenk s využitím tiskové zprávy MO ČR