Odhalení sochy prezidenta T. G. Masaryka v Bratislavě 28. 10. 2010

31. 10. 2010

Ve čtvrtek 28. října 2010 byla při příležitosti 92. výročí vzniku Československé republiky v Bratislavě na Vajanského nábřeží odhalena socha prvnímu prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi.

Této slavnosti se zúčastnilo přibližně 450 sympatizantů ze Slovenska i z České republiky. Premiéři Petr Nečas a Iveta Radičová zaslali účastníkům slavnosti pozdrav z Bruselu, kde se účastnili summitu Evropské unie.

Socha je dílem českého sochaře Ladislava Šalouna a její postavení se nákladem přes 140 000 eur realizovalo díky iniciativě starosty městské čísti Bratislava I. – Staré mesto Ing. arch. Andreje Petreka, Slovenské komory Česko-slovenského výboru a řady dalších spolků a jednotlivců.

V Bratislavě se v těchto dnech konají též průvodní akce – výstava „Československé legie 1914 – 1920“ a výstava dobových dokumentů o vzniku Československa v roce 1918. I když prezident Masaryk Matici slovenskou po jejím obnovení v roce 1919  morálně i finančně podporoval, byl jejím zakládajícím členem i  protektorem a na výzkum slovenského jazyka věnoval značné finanční částky, současné vedení této instituce postavení sochy Masarykovi v Bratislavě kritizuje.

 Někteří slovenští představitelé to považují za důkaz neznalosti dějin této instituce a významu, který Československo pro Slováky mělo. Podle části slovenských historiků je to projev katastrofálního stavu historického vědomí u části dnešních slovenského obyvatelstva i  důsledek  odmítavého přístupu bývalých totalitních režimů k této významné postavy českých i slovenských dějin.

Text a foto: Ferdinand Vrábel

Pozn.: Dobové dokumenty viz příloha

Související odkaz:

http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4&aid=402