Oslavy konce války v Zákolanech

17. 6. 2010

V sobotu 8. května 2010 uspořádal k 65. výročí konce 2. světové války Obecní úřad Zákolany, TJ Sokol Zákolany, Baráčnická obec Podbudeč a Sbor dobrovolných hasičů pietní akt u pomníku obětí 2. světové války i uctění památky padlých v 1. světové válce u pomníku v parku. U obou pomníků položili kytice také zástupci Čs. obce legionářské v Kladně a Krajské rady Svazu důchodců ČR Středočeského kraje.

Součástí pietního aktu bylo uctění památky padlých z 1. sv. války. Za ČsOL pokládá květiny bratr Rudolf Wolf.

Na tomto místě v obci Zákolany okr. Kladno stával domek pana Dlouhého a za ním činžáček zvaný Kolonka. Zde před 65 lety, dne. 2. 5. 1945 postříleli ustupující příslušníci německých vojsk šest obyvatel Kolonky, mezi nimi i devítiletého chlapce.

Pod záštitou premiéra vlády ČR Jana Fischera a místopředsedy vlády a ministra obrany Martina Bartáka následovala vernisáž výstavy „Vojáci republiky v poli 1914 – 1945“ a následně i beseda s pamětníky „Konec války v Zákolanech“. Na tuto pietní akci i na besedu jsem byla spolu s několika žijícími pamětníky také pozvána a bylo mi velkou ctí se s obyvateli Zákolan i mnoha hosty o své vzpomínky z války podělit.

Besedu moderoval vojenský historik PhDr. Jiří Fidler, za Úřad vlády ČR se zúčastnila ředitelka odboru PhDr. Lucie Wittlichová. Společenský sál zdejší restaurace byl zcela zaplněný nejen staršími, ale také i mladšími lidmi a dětmi, což je velmi potěšitelné. Jen neradi jsme se po více než dvou hodinách loučili.

 

Pietní akt vedl starosta obce Zákolany Vladimír Dobeš (vpravo). Uprostřed se žlutou květinou Hana Němcová, roz. dlouhá, očitá svědkyně popravy. S červenými květy sestra H. Wolfová, předsedkyně 3. ZO SDČR Kladno, členka ČsOL a zcela vlevo historik dr. Jiří Fiedler.  

Touto cestou děkuji starostovi obce Zákolany ing. Vladimíru Dobešovi i dalším jeho spolupracovníkům, že dokázali během krátké doby celou akci velmi dobře připravit a připomenout místním občanům i rodákům či pamětníkům, co tehdy ve válečných letech obyvatelé zdejší obce prožili.

Text : Hana Němcová

Foto: Rudolf Wolf, archiv autorky

Vzpomínky Hany Němcové na válečné události v Zákolanech viz

http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4&aid=321

Související odkaz: http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-kladno/zakolany