Památce obětí a hrdinů válečných konfliktů

12. 11. 2010

Mrazivý vítr provázel pietní akt na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově u příležitosti Dne válečných veteránů ve čtvrtek 11. 11. 2010. Jakoby zavál přímo z bojišť a připomínal tak hrůzy a oběti nejstrašnějších válek v dějinách lidstva. Nic však nezměnil na důstojnosti oslavy vzdávající hold těm, kteří padli v boji za svobodu a státnost a současně i těm, kteří z těchto bojů vzešli jako hrdinové a dosud žijí mezi námi.

Slavnostního aktu se zúčastnili nejvyšší představitelé České republiky, představitelé veteránských organizací a především pak samotní váleční veteráni včetně těch novodobých, kteří prošli bojovými misemi relativně nedávno. Přítomni byli představitelé Československé obce legionářské, za kterou věnec u památníku položili její čestný předseda armádní generál Tomáš Sedláček, předseda ČsOL plukovník Pavel Budinský, brigádní generál Miroslav Masopust a plukovník Vladimír Palička.

Ministr obrany Alexandr Vondra ve svém projevu zdůraznil, že demokratický stát musí umět vzdát hold těm, kteří padli v boji za svobodu a státnost. To, že si Česká republika Den veteránů připomíná až od roku 2001, považuje za velký dluh a neúctu k hrdinům. „Deficit je tu zřetelný a já chci, aby v tomto ministerstvo obrany činilo daleko více, protože veterány jsme měli, máme, a pokud budeme svobodu bránit i v budoucnu, také budeme mít,“ prohlásil.

Poté svým personálním rozkazem č. 151/2010 jmenoval vybrané válečné veterány do vyšších vojenských hodností: pplk. Jana Bačíka do hodnosti plukovníka, mjr. Aloise Skoupého do hodnosti podplukovníka, kpt. Michala Hečka do hodnosti majora, npor. Oldřicha Löffelmanna do hodnosti kapitána, por. Jiřího Tomeše do hodnosti nadporučíka, ppor. Věru Holubeva do hodnosti poručice, ppor. Julii Kostíkovou do hodnosti poručice, ppor. Františka Ružinského do hodnosti poručíka a čet. Antonína Zapletala do hodnosti rotný.

V předvečer Dne válečných veteránů se ve vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech za účasti válečných veteránů konala slavnostní ekumenická bohoslužba, kterou celebrovali vojenští duchovní v čele s hlavním kaplanem AČR podplukovníkem Janem Kozlerem. Byly zapáleny svíce u symbolických desek s modlitbami za mír a za padlé a zemřelé.

Text modlitby za padlé a zemřelé snad nejlépe vystihuje duchovní rozměr oslav Dne válečných veteránů, jichž jsme byli 11. listopadu letošního roku účastníky.

Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:

Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím.

Přijmi do své náruče všechny ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí.

Shlédni ve své lásce na ty, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost.

Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně.

Odpusť pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili život v boji za věci nespravedlivé.

Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí.

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých. AMEN

Ladislav Lenk

Foto: Ladislav Lenk a Jitka Fortelná