Pietní akt na hřbitově v De Panne

14. 10. 2010

Během své pietní a poznávací cesty do Francie a Belgie položila delegace ČsOL dne 30. 5. 2010 rovněž věnec k uctění památky padlých čs. vojáků na vojenském hřbitově v belgickém De Panne.

Letovisko De Panne se nachází v belgické provincii Západní Flandry (Vlámsko), známé dnes především svými plážemi, nejširšími v Belgii. Začátkem 2. světové války zde bylo velitelství Britského expedičního sboru a přes toto městečko byli také evakuováni britští i jiní vojáci do Británie před německou ofenzívou. De Panne bylo dobyto po těžkých bojích 30. května 1940 mezi 14. – 15. hod a druhý den kolem deváté ho již zcela okupovala německá armáda. V srpnu 1940 byla na zdejším obecním hřbitově vyhrazena část pro hroby britských vojáků, aby mohli být pohřbeni společně. Nedaleko nich se nachází také osm hrobů čs. vojáků z Československé samostatné obrněné brigády, která byla v této oblasti umístěna od podzimu 1944 do května 1945 a podílela se na obléhání dunquerského přístavu. Také tohoto

Pietního aktu se kromě delegace ČsOL zúčastnil plk. Ondrej Hvorecký, vojenský atašé ČR v Belgii s chotí.

Text a foto: Jitka Lenková