Pietní akt na obecním hřbitově v Casselu

15. 10. 2010

Další zastávkou na pietní a poznávací cesty do Francie a Belgie zorganizovanou ČsOL se 30. 5. 2010 stalo malebné severofrancouzské městečko Cassel.

I zde položila delegace ČsOL dne věnec k uctění památky celkem dvanácti padlých čs. vojáků, kteří zde jsou pohřbeni. Jedná se o příslušníky československé samostatné obrněné brigády, která byla v této oblasti umístěna od podzimu 1944 do května 1945 a podílela se na obléhání dunquerského přístavu. Místo jejich posledního odpočinku se nachází v části vyhrazené padlým příslušníkům britské armády. Také tohoto pietního aktu se kromě delegace ČsOL zúčastnil plk. Ondrej Hvorecký, vojenský atašé ČR v Belgii s chotí.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkaz:

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-francie/cassel