Pietní akt na vojenském hřbitově v Adinkerke

14. 10. 2010

Delegace ČsOL položila v rámci své pietní a poznávací cesty do Francie a Belgie dne 30. 5. 2010 věnec k uctění památky padlých čs. vojáků na vojenském hřbitově v belgickém Adinkerke.

Vojenský hřbitov v Adinkerke se rozkládá v belgické provincii Západní Flandry, cca 20 km východně od Dunkerque. Nachází se zde především hroby padlých vojáků Commonwealthu, 168 z první a 55 z druhé světové války. Vedle nich zde našlo místo svého posledního odpočinku také 142 vojáků z dalších zemí, včetně čtyřiceti příslušníků Československé samostatné obrněné brigády, která byla v této oblasti umístěna od podzimu 1944 do května 1945 a podílela se na obléhání dunquerského přístavu. Hřbitov v Adinkerke patří mezi největší čs. vojenské hřbitovy v zahraničí.

Pietního aktu se kromě delegace ČsOL zúčastnil také plk. Ondrej Hvorecký, vojenský atašé ČR v Belgii, s chotí.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkaz:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_h%C5%99bitov_Adinkerke