Pietní akt u válečného hrobu v Bolaticích

20. 9. 2010

U příležitosti 65. výročí ostravsko-opavské operace vykonali bývalí příslušníci 1. čs. tankové brigády během svého tradičním setkání v Ostravě několik pietních aktů. Jedním z nich se stal ten u válečného hrobu v Bolaticích.

Setkání veteránů 29. 4. 2010 u válečného hrobu v Bolaticích ani zdaleka nebylo jen do jisté míry nutně formálním kladením věnců, ale především vřelou vzpomínkou na padlé bojové druhy, kteří zde jsou pohřbeni. Veteráni těchto bojů barvitě přítomným vylíčili, jak probíhaly bojové střety v okolí Boletic, a navzájem se doplňovali v jednotlivých podrobnostech. Je třeba říct, že tyto autentické prožitky zaujaly všechny přítomné natolik, že jim naslouchali doslova bez hlesu.

Starobylá slezská obec Bolatice byla osvobozena 17. dubna 1945 a znamenalo to pro ni, stejně jako pro celý okolní kraj, již trvalé přičlenění k území Československa.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=292

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_operace

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-opava/bolatice