Pietní akt zastřeleným pilotům RAF

6. 5. 2010

Jako každoročně Jednota Československé obce legionářské Ostrava 2 ve spolupráci s Vojenským sdružením rehabilitovaných Ostrava a Karviná a Základní školou U Haldy Ostrava-Hrabůvka zorganizovala dne 29. března u pomníku v Ostravě-Hrabůvce pietní akt u příležitosti  66. výročí zastřelení pilotů RAF.

Kostel v Ostravě-Hrabůvce

Po zaznění státní hymny České republiky a státní hymny Spojeného království Velké Británie a Severního Irska přivítal tajemník ČsOL Ostrava 2 Bc. Jiří Ryška   všechny přítomné a přednesl úvodní projev, ve kterém v krátkosti popsal historické události z jara 1944 a vybudování pomníku v roce 1993.

Po položení kytic k pomníky vystoupili žáci patronátní Základní školy U Haldy, kteří si připravili pásmo písní a básniček.

Tajemník ČsOL Ostrava 2

Závěrem řekl pár slov gen. v. v. Zdeněk Škarvada a po státní hymně Kanady a státní hymně Jihoafrické republiky poděkovala zástupkyně ředitelky základní školy paní Mgr. Marie Davidová jménem organizátorů všem přítomným za účast.

Pomník pilotů RAF

Několik informací o pomníku – výňatek z projevu

Na pomníku jsou vytesána dvě jména. Major Thomas Kirby Green – pilot 40. bombardovací perutě a kapitán Gordon Kidder – navigátor 156. bombardovací perutě letectva Royal Air Force.

Oba byli sestřeleni, zajati a drženi v zajateckém táboře v Saganu. Dne 24. března 1944 patřili mezi 85 letců, kterým se podařilo překonat střežený objekt a dostali se na svobodu   vyhrabaným tunelem při takzvaném „Velkém útěku“. Bohužel byli téměř všichni brzy dopadeni a o několik dní později byl 51 z nich bez jakéhokoli procesu zastřelen.

Thomas s Gordonem se při útěku dostali až na Moravu, kde je však byli poblíž Zlína   zadrželo gestapo. Během nočního transportu na velitelství gestapa do Wroclawi byli v těchto místech u Farního kostela Panny Marie Královny v Ostravě-Hrabůvce při zastávce vyzváni k vykonání potřeby a ranou z bezprostřední blízkosti do týlu zákeřně zastřeleni.

Na základě iniciativy a aktivity gen. v. v. Zdeňka Škarvady bývalého pilota československé 310. stíhací perutě a též zajatce v Saganu, a plk. v.v. Ing. Jana Pavlíčka, čestného předsedy ČsOL jednota Ostrava 2, byl vybudován a 29.3.1993 odhalen tento památník. Tím proto jeden z mnoha zákeřných válečných zločinů nezmizel někde „v propadlišti dějin“, ale je zde veřejně vystaven.

Základní škola U Haldy převzala před několika tety nad pomníkem patronát a pod vedením paní ředitelky Mgr. Dany Hankové a zástupkyně ředitelky paní Mgr. Marie Davidové děti vzorně a příkladně o pomník pečují. Za tuto záslužnou činnost bylo škole v loňském roce uděleno nejvyšší ocenění ČsOL – „Pamětní stuha ČsOL“.

 

Předání pamětní stuhy u pomníku

Společně ve škole

Text:: Jiří Ryška

Foto:  Miroslav Rybička

 

Související odkazy:

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-ostrava-mesto/hrabuvka

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-polsko/sagan-_zagan_