Pietní akty na hřbitovech v La Targette v severní Francii a v Adinkerke v Belgii

21. 6. 2010

Začátkem května se uskutečnily dva pietní akty k uctění památky padlých čs. vojáků.

Dne 9. května 2010 se konal pietní akt na paměť výročního dne chrabrého útoku Roty Nazdar v r. 1915 v oblasti La Targette – Neuville St Vaast. Věnce se pokládaly nejdříve u památníku padlých v městečku Neuville-St-Vaast, odkud se účastníci přesunuli na československý vojenský hřbitov v La Targette a k polskému památníku padlých v jeho bezprostřední blízkosti. Přítomni byli představitelé české a slovenské ambasády v Paříži a vojenští přidělenci spolu s polskými vojenskými atašé, polská dechová hudba, delegace české družební vesnice a několik českých, slovenských a polských krajanských spolků (Sokol, Spolek československých dobrovolníků ve Francii) za stranu slovanskou. Francii a Spojence reprezentoval vrchní vojenský velitel oblasti Pas-de-Calais, starosta Neuville-St-Vaast, jednotka francouzských vojáků, představitelka kanadské veteránské asociace, zástupci asociace česko-slovensko-francouzského přátelství atd. Za ČsOL položila věnec k Památníku padlých Spojenců v Neuville-St-Vaast a na československém hřbitově v La Targette sestra M. Kolaříková.

Dne 15. května 2010 se na vojenském hřbitově Commonwealth War Graves Cemetery v Adinkerke v Belgii konal pietní akt k uctění památky padlých československých vojáků, vesměs příslušníků Československé obrněné brigády gen. A. Lišky, která od října 1944 do 7. 5. 1945 úspěšně obléhala a nakonec osvobodila přístav Dunkerque v severní Francii. Letos se tato vzpomínková akce konala pod patronací slovenského velvyslanectví v Bruselu a zúčastnili se jí též velvyslanec a vojenský atašé České republiky, vojenští zástupci Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Georgie, Polska, Německa, USA a představitelé Royal British Legion i s dudáka, který zahrál tradiční skotský Lament. Byli zde též zástupci belgických a francouzských válečných veteránů spolu s vlajkonoši, dechová hudba z Adinkerke, místní dítka školou povinná, která položila na hroby československých padlých rudé karafiáty, místní zástupci Červeného kříže, a mnoho dalších. Za ČsOL zde též položila věnec sestra M.Kolaříková.

Text a foto: Milena Kolaříková, archiv autorky

Související odkazy:

http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4&aid=324

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-francie/la-targette