Pocta generálu Svobodovi

2. 2. 2010

Další slavnost se 6. října 2009 odehrála u monumentálního pomníku armádního generála Ludvíka Svobody a čestného občana města Svidník v centru tohoto města.

Kromě účastníků pietní a poznávací cesty na Slovensko organizované ČsOL a zástupů místních občanů se tohoto pietního aktu zúčastnila řada četných hostí, mezi nimi také Zoe Kusáková-Svobodová, dcera Ludvíka Svobody,

ministr obrany ČR Martin Barták, ministr obrany SR Jaroslav Baška, zástupci diplomatického sboru a představitelé místních orgánů.

Po slavnostním zahájení aktu a přeletu tří vrtulníků Mi-24 s červenými dýmovnicemi ministři obrany obou zemí ve svých projevech zdůraznili význam bojů na Dukle v bojových tradicích armád obou zemí. Poukázali též na význam účasti vojáků obou armád v zahraničních vojenských misích v Iráku, Afghánistánu, na Balkáně a Kypru.

Primátor Svidníku Michal Bartko připomněl významnou úlohu generála Ludvíka Svobody v boji za osvobození obou našich národů a při obnovení svobodné vlasti. Vyzdvihl také osobní vlastnosti L. Svobody a jeho zájem o kraj pod Duklou a o jeho obyvatele i v poválečných letech. Rovněž připomněl, že roku 1968 právě ve Svidníku L. Svoboda jako prezident ČSSR prohlásil, že nesmíme nikdy zapomenout, jak lehce jsme v roce 1938 ztratili svoji svobodu a jak těžko a za cenu jakých obětí jsme ji potom dobývali zpět.

V závěru pietního aktu byly uděleny pamětní medaile Tomášovi Sedláčkovi, armádnímu generálovi v. v. a čestnému předsedovi ČsOL, a městu Svidník.

Text: Jitka Lenková s přispěním Ferdinanda Vrábela

Foto: Jitka Lenková

Související odkaz:

http://www.svidnik.sk/turista/osobnosti-a-cestni-obcania/ludvik-svoboda/