Pod brookwoodskými cedry

4. 11. 2010

Památku československých příslušníků RAF uctila delegace ČsOL také na největším čs. vojenském hřbitově ve Velké Británii – v Brookwoodu, a to 2. července 2010.

Svůj poslední odpočinek zde našlo celkem 48 čs. padlých. Hroby 45 z nich se nacházejí u Památníku padlým vojákům čs. armády v československé vojenské sekci hřbitova v Brookwoodu, zbývající jsou pohřbeni v sekci RAF. V těchto odděleních mají své hroby jen ti, kteří zahynuli během 2. světové války anebo v souvislosti s ní.

V Brookwoodu jsou však pohřbeni i další čs. občané, kteří zesnuli jindy a za jiných okolností. Jejich hroby jsou umístěny v jiném oddělením, pár desítek kroků nalevo od čs. vojenského hřbitova za drátěnou bránou. Nejznámější ze zde pohřbených osobností z nich je bezpochyby chodský rodák, generálmajor Josef Buršík, hrdina Sovětského svazu, který jako tankista prošel bojovou cestou z Buzuluku do Prahy a jako jeden z prvních se probil do centra Kyjeva. V roce 1949 byl pro své protikomunistické postoje odsouzen na 14 let jako velezrádce. Zdařil se mu však útěk do Bavorska a od roku 1955 žil v Anglii. Přes chronickou tuberkulózu se dožil pádu komunismu v roce 1989 a své následné rehabilitace a povýšení o rok později. Zemřel roku 2002, posmrtně byl roku 2005 vyznamenán řádem Bílého lva. Pietním aktem uctila delegace ČsOL i jeho památku.

Při návštěvě brookwoodského hřbitova nebylo možné si nevšimnout jeho velkorysého uspořádání, klidu i majestátní nádhery, umocněné mohutnými cedry a dalšími pečlivě ošetřovanými stromy a keři. Přesně tohoto záměru si přál dosáhnout britský parlament, když hřbitov roku 1852 založil. Stalo se tak proto, že z hygienických důvodů bylo zakázáno pohřbívat mrtvé přímo v Londýně jako dosud a bylo třeba pro potřeby metropole zřídit zcela nový hřbitov, který by Londýňanům sloužil „alespoň příštích 500 let“. Protože se vhodné pozemky podařilo nalézt a vykoupit až asi 40 km od centra Londýna, spojení města se hřbitovem zajišťovala zvláštní železniční trať. Po dlouhou dobu býval Brookwoodský hřbitov největším na světě, dnes zůstal největším ve Velké Británii a patrně v celé západní Evropě. Dosud zde bylo pohřbeno na 235 000 zesnulých.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Bur%C5%A1%C3%ADk

http://www.brookwoodcemetery.com/about_the_cemetery.htm

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-velka-britanie/brookwood.html