Podaří se obnovit rodný dům Jana Kubiše?

9. 6. 2010

Jan Kubiš (1913–1942), přímý účastník atentátu na R. Heydricha, se narodil v obci Dolní Vilémovice nedaleko Třebíče. Jako zázrakem se tam v téměř původním stavu dochoval jeho rodný dům. Podaří se z něj vybudovat důstojný památník jednoduše nazvaný „Rodný dům Jana Kubiše“?

Rodný domek Jana Kubiše se nachází v horní polovině obce Dolní Vilémovice, vedle hlavní silnice ve směru na Vladislav. V podstatných rysech si zachoval svoji podobu z předválečného období, neprošel žádnou modernizací ani stavebními úpravami. Stal se tak výjimečným dokladem své doby, což s sebou nese i to, že nutně potřebuje renovaci.

Obec Dolní Vilémovice, která jej získala darem, se proto rozhodla pustit do velkolepého a náročného projektu. Hodlá domek rekonstruovat tak, aby si zachoval svůj předválečný vzhled,  a vybudovat z něj památník „Rodný dům Jana Kubiše“. Do nově upraveného objektu poté umístí expozici věnovanou J. Kubišovi, která je zatím instalována v 1 patře obecního úřadu.

Protože si tento plán vyžádá nemalé finanční prostředky, vypsala obec Dolní Vilémovice veřejnou sbírku na rekonstrukci, opravy, zřízení a provoz „Rodného domu Jana Kubiše“. 

Pokud se podaří tento záměr realizovat, vznikne tak nejen turisticky atraktivní místo, ale především důstojná připomínka jednoho z největších hrdinů naší novodobé historie.

Připravila: Jitka Lenková

Číslo účtu veřejné sbírky na rekonstrukci, opravy, zřízení a provoz „Rodného domu Jana Kubiše“: 

43-6171460287/0100 KB Třebíč

Kontakt:: OÚ Dolní Vilémovice, 675 52 Dolní Vilémovice 142

Jitka Boučková, DiS, mobil 724 189 755, e-mailobec@dolnivilemovice.cz

Související odkazy:

http://www.dolnivilemovice.cz/

http://www.dolnivilemovice.cz/jankubis1.php

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kubi%C5%A1