Poprvé oficiálně pod Meninskou bránou

22. 10. 2010

Vyvrcholením pietní a poznávací cesty do Francie a Belgie na přelomu května a června loňského roku se stala první oficiální účast čs. delegaci na troubení Večerky (Last Post) pod Meninskou branou v Ypres.

Meninská brána v Ypres navždy připomíná jména padlých či nezvěstných 54 896 britských padlých, jejichž těla nebyla nalezena a tudíž kterým „osud nedopřál známý hrob“. Jakkoliv je toto číslo obrovské, nevešla se na zdi a schodiště všechna jména vojáků s tímto osudem. Dalších 34 926 jmen je vytesáno na stěnách památku hřbitova v Tyne Cote.

Památku těchto padlých připomíná každý večer ve 20 hod. zvláštní obřad, slavnostní troubení Večerky (Last Post). Poprvé se tak stalo 24. 7.1927 a od té doby zazněla více jak 28 000x. Obřad má daný svůj pevný řád. Po večerce trubači zatroubí „Pozor“ a poté přítomné delegace i jednotlivci uctí památku padlých minutou ticha a položením věnců a kytic. Obřad končí odtroubením Budíčku. Při některých příležitostech jsou kromě trubačů přítomni i dudáci. Během roku Večerce pod Meninskou bránou přihlíží kolem čtvrt milionu diváků.

Dne 31. 5. 2010 se obřadu troubení Večerky pod Meninskou branou za celou dobu jeho existence poprvé zúčastnila čs. oficiální delegace a byla začleněna do řady těch, kteří přišli uctít památku padlých položením věnce. Při té příležitosti zazněla také česká i slovenská hymna, kterou členové sami zazpívali, což se často nestává dokonce ani tady. Tento okamžik se tak asi tou nejdojemnější chvíli pro všechny zúčastněné.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?aid=145

http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=111

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-belgie/ypres