Přátelské setkání s veterány mělo mimořádnou atmosféru

19. 12. 2010

Již tradiční přátelské předvánoční setkání představitelů resortu obrany s válečnými i novodobými veterány se konalo 16. prosince letošního roku opět v Domě armády v Praha v pražských Dejvicích.

Samotnému setkání však ještě v odpoledních hodinách předcházelo vystoupení Vojenského souboru Ondráš s programem „Vánoční vinšování s Ondrášem“ ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého, jehož se zúčastnili právě váleční veteráni.

Ti se pak přesunuli do DAP Praha, aby se zde v úvodu večera stali svědky velmi významné události. Představitelé Československé obce legionářské v čele s jejím předsedou bratrem Pavlem Budinským spolu s ředitelem VUS Ondráš pplk. Alešem Krkoškou totiž předali náměstku ministra obrany Michaelu Hrbatovi symbolický šek na sumu 124 000 korun. Tato částka byla vybrána při dobrovolné sbírce během společných koncertů VUS Ondráš a ČsOL a ministerstvo obrany, kterému byla předána, ji nyní využije na vybavení svých zařízení, jež pečují o válečné veterány.

A pak už se večer naplnil upřímnými a neformálními setkáními veteránů s představiteli Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR. Nikdo samozřejmě nepohrdl bohatým pohoštěním, jež připravil Dům armády Praha, jehož provozovatelem jsou Vojenská lázeňská a rekreačních zařízení.

Vyjmenovávat všechny, kteří se tohoto krásného večera zúčastnili a pobyli tu až téměř do půlnoci, není možné. Atmosféru setkání tak nejlépe dokumentují fotografie. Z více než dvou set snímků, které jsme zde pořídili, jsme některé vybrali.

Ladislav Lenk

Foto: Ladislav Lenk a Miroslav Šindelář