Předseda Jednoty ČsOL Kladno br. Jiří Plakoš oslavil devadesátiny

30. 3. 2010

Dne 20. března 2010 oslavil br. Jiří Plakoš významné životní jubileum. K 90. narozeninám mu přišli popřát členové ČsOL, ČSBS Kladno a řada dalších gratulantů. 

Dne 18. 3. 2010 přišli gratulovat jednatelka OV ČSBS Kladno JUDr. Irena Knotková, místopředsedkyně ČsOL Kladno Mgr. Eva Armeanová, předseda ZO ČSBS Kladno Bc. Stanislav Pítr DiS, manželé Kočkovi a sestra Marie Kostíková – Kytralová.

¨

V pátek 19. března přišel poblahopřát primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek a předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček, který oslavenci předal pamětní list a medaili Poslanecké sněmovny. 

 

Bratr Jiří Plakoš je dlouholetým členem Československé obce legionářské – Jednota Kladno, v současné době vykonává funkci předsedy organizace. Je veteránem 2. světové války a prošel bojovou cestu z Buzuluku do Prahy. Zúčastnil se bojů při osvobozování republiky, bojoval u Dukelského průsmyku, Liptovského Mikuláše a na dalších místech. Byl příslušníkem československé armády v zahraničí v době od 1. srpna 1940 do 5.května 1945 a je nositelem osvědčení podle §1 odst.1 bod 1 písm. a) zákona č. 255/1946 Sb. V armádě působil do 15.září 1946. Je také dlouholetým členem Svazu bojovníků za svobodu a nositelem mnoha různých vyznamenání. V poslední době byl oceněn medailí ministra obrany k 90. výročí vzniku Československé republiky a v prosinci loňského roku obdržel čestné uznání ČsOL ke Dni válečných veteránů. V březnu letošního roku na Okresní konferenci mu ÚV ČSBS udělil čestné uznání za dlouholetou práci ve prospěch Českého svazu bojovníků za svobodu. Do dalších letech přejeme br. Jiří Plakošovi hodně zdraví, štěstí a životního elánu.

Text: Eva Armeanová

Foto: Stanislav Pítr, archiv autorky

Související odkazy:

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/175/

http://www.miloslavvlcek.cz/?p=main/kalendar&item=439

http://www.csol-kladno.estranky.cz/clanky/nase-aktivita/hejtman-vyjadril-uctu-legionaru