Připomínka padlých 2. čs. samostatné paradesantní brigády

7. 1. 2010

Při návštěvě polské strany Dukelského průsmyku si účastnici pietní a poznávací cesty začátkem října loňského roku připomněli památku padlých vojáků 2. čs. samostatné paradesantní brigády.

Stalo se tak v Zarsyni, kde je pochováno 17 příslušníků 2. československé samostatné paradesantní brigády. Pietní akt, ke kterému se připojili i další veteráni a představitelé ČsOL, se konal ve stísněných poměrech místního hřbitova, kde uzoučkými uličkami mezi hroby sotva projde jednotlivec, natož desítky lidí najednou. To však nikterak neubralo na vážnosti této chvíle.

2. čs. samostatná paradesantní brigáda měla jako jednotka komplikovanou historii, na níž se nepříznivě podepsaly především politické rozpory doby v níž vznikla a existovala. O jejím založení bylo rozhodnuto v roce 1943, kdy Moskvu navštívil Edvard Beneš a obdržel při té příležitosti žádost zástupců Pluku slovenských dobrovolníků, který se ustavil v zajateckém táboře v Usmani, o přijetí do řad československé zahraniční armády. Tento pluk se poté také stal základem převážně slovenské 2. čs. samostatná paradesantní brigády, která se měla v budoucnu zapojit do chystaného povstání na Slovensku. Když však 22. 8. 1944 toto povstání skutečně vypuklo, nebyla brigáda ani uvedena do stavu bojové pohotovosti. Přesné důvody tohoto rozhodnutí nejsou známy, předpokládá se, že byly politické.

Příslušníci 2. čs. samostatné paradesantní brigády

Do bojů se brigáda zapojila až začátkem září a obsazením Pulaw 18. září splnila svůj bojový úkol. Poté byla z fronty odsunuta. S jejím dalším nasazením do bojů sovětské velení otálelo, první výsadky na území Slovenska se začaly uskutečňovat až od 25. září. Po potlačení SNP se brigáda rozhodla probojovat se zpět na východ k Rudé armádě, což se jí za cenu značných ztrát v polovině února 1945 podařilo. Při tomto přesunu brigáda přišla o svoji bojovou zástavu a jednou z jeho obětí se stal i známý politik Jan Šverma.

Při následné reorganizaci byla paradesantní brigáda změněna na pěší brigádu a zpráva o konci druhé světové války zastihla její příslušníky v Žilině. Poté byla přesunuta k zajištění jižních hranic s Maďarskem. Dne 15. května 1945 byla přetvořena na 2. pěší divizi VIII. armádního sboru.

Text a foto: Jitka Lenková

Ilustrační historické foto: http://www.hornistudenky.cz/obec/obec.php?id=vp

Zdroj a další info: http://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_paradesantn%C3%AD_brig%C3%A1da_v_SSSR