Připomněli jsme si 65. výročí ostravsko-opavské operace

13. 5. 2010

Ve dnech 28. – 30. dubna se v Ostravě setkali bývalí příslušníci 1. čs. tankové brigády.Setkání zorganizovala, jako již tradičně, ČsOL – historická skupina 1. čs. tankové brigády pod vedením svého předsedy Jindřicha Heřkoviče a za přispění Jednoty ČsOL v Ostravě a MO ČR.

Hned první den v podvečer se v restaurantu Clarion Congress Hotelu Ostrava, kde byli ubytovaní někteří mimoostravští účastníci setkání, konalo přátelské posezení veteránů – účastníků ostravsko-opavské operace se členy Klubu přátel vojenské historie Ostrava, kteří se obětavě podíleli na hladké organizaci celého tohoto setkání. Nechyběli ani členové Klubu českého pohraničí, kteří potom spolu s ostatními provázeli veterány po příští dva dny doslova na každém kroku.

Ve čtvrtek 29. 4. 2010 veteráni a další účastníci tohoto setkání navštívili celkem pět památných míst, kde vykonali pietní akty. Nejprve se tak stalo u pomníku ostravské operace, který stojí na místě, kudy 29.4. 1945 vojska 4. ukrajinského frontu vedla hlavní boje s německými fašistickými okupanty za osvobození Moravské Ostravy u cesty Rudná před mostem přes řeku Odru (vedle Shopping parku Ostrava).

Druhá zastávka patřila pomníku vojákům Rudé armády v Hlučíně, v jehož bezprostřední blízkosti je pohřbeno celkem 3 213 padlých. Následovala krátká zajížďka do obce Bolatice, kde si přítomní veteráni připomněli své padlé bojové druhy. Stejně dojemným se stal pietní akt v Dolní Lhotě, kde ještě žijí pamětníci oněch těžkých dnů bojů a nevýslovného pocitu štěstí při osvobození obce přítomnými veterány.

Nezapomenutelný dojem ve všech zanechala návštěva nově rekonstruovaného Národního památníku války v Hrabyni a následné setkání s obyvatel Hrabyně u příležitosti slavnostního oběda.

Společenského večera v závěru dne se zúčastnili všichni účastnici setkání a někteří představitelé veřejného a kulturního života Ostravska. Při této příležitosti byla pokřtěna kniha Ostravsko-opavská operace v paměti českých veteránů, do níž svými vzpomínkami přispěli i někteří účastníci setkání.

Třetí a poslední den, pátek 30. 4., patřil pietnímu aktu a velmi živým vzpomínkám pamětníků u Památníku 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR před mostem Miloše Sýkory v Ostravě.

Celé setkání a zároveňoslavy 65. výročí osvobození Ostravy vyvrcholily u Památníku a mauzolea Rudé armády v Komenských sadech v Ostravě. Tato vzpomínková a pietní akce začala v deset hodin dopoledne a skončila až kolem poledne. O významu této události svědčilo především množství věnců a kytic, jejichž samotné kladení trvalo přes hodinu.

Text a foto: Jitka Lenková