Projekt se úspěšně rozběhl

10. 9. 2010

    Československá obec legionářská se stala příjemcem dotace z výzvy 31 – Výzva pro předkládání GP 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce a začala jej realizovat, jak dokládají i fotografie ze semináře  – KA 02 projektu „Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise“. Na střediscích proběhly již celkem čtyři semináře. Poslední seminář se konal  dne 26. 8. 2010 v Praze a organizovalo je středisko Liberec,. Semináře jsou vstupem pro ty, kteří se aktivně zapojují do projektu a stanou se příjemci dotace.

Text a foto: Karel Černoch

Podrobnější informace o projektu viz: http://obeclegionarska.cz/projekty.php?mid=10