Projekt v roce jedna

9. 11. 2010

V pátek 9. 11. 2010 se konalo v Praze pracovní jednání krajských koordinátorů projektu „Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v letech 2010-2011“. Jeho cílem je napomáhat válečným veteránům při zapojení se do života společnosti. Projekt je zaměřen především na poskytování individuální péče a omezení rizik a důvodů, které mohou veterány, vzhledem k jejich vysokému věku, přivést do kategorie osob sociálně vyloučených.

Nyní se hodnotí jeho téměř roční realizace. Na úvod jednání promluvil místopředseda ČsOL brigádní generál Alexander Beer, který znovu vyjádřil lítost nad tím, že na slavnostním shromáždění k 67. výročí osvobození Kyjeva na ministerstvu obrany v Praze Na Valech zaznamenal přítomnost jen osmi přímých účastníků této bitvy. V této souvislosti požádal přítomné koordinátory a terénní pracovníky, aby se snažili do databáze ČsOL dodat údaje o tom, kdo z žijících veteránů s obcí komunikuje, jaké má zdravotní problémy, jakou potřebuje pomoc, proč se neúčastní pietních aktů. Ale také zda opravdu bojoval v bitvách 2. světové války, kdy a kde, a že si své životní a válečné příběhy jen nevymýšlí. Jak se také již několikrát stalo. Konkrétní příklady neuvádíme…

Hlavním cílem schůzky však bylo posoudit projekt, který nabíhal od začátku letošního roku, rodil se v „porodních bolestech“ a někteří jedinci byli skeptičtí ve smyslu jeho účelnosti a schopnosti realizovat ho. Nyní je třeba pečlivě vyhodnotit, kam dospěla realizace tohoto projektu v závěru letošního roku, dokončit vyúčtování všech dotací a prohloubit spolupráci koordinátorů a terénních pracovníků s místními jednotami ČsOL a základními organizacemi Svazu bojovníků za svobodu. Jak dodal na závěr porady realizátor projektu Emil Cigánik: „Musíme tvořit jeden tým. Jednoty se nemohou uzavírat do sebe, musejí komunikovat s vedením projektu. Je to naše zodpovědnost vůči všem veteránům. Na vnitřní rozbroje zapomeňme.“

Ladislav Lenk

Související odkaz:

http://obeclegionarska.cz/projekty.php?mid=10