První keše zřízené ČsOL

14. 8. 2010

ČsOL se zapojila do mezinárodní hry geocaching a propaguje tak své tradice a činnost.

První keší ČsOL se stala keš s kódem GC1DB3Q s názvem VPM_0001-Český Brod, která byla založena již 18. června 2008 a zprovozněna dne 21. 6. 2008. Je umístěna u pomníčku u výjezdu z Českého Brodu směrem na Přistoupim jako připomínka obětí povstání na konci 2. světové války. K dnešnímu dni ji našlo již 526 cacherů. Ukázalo se tak, že tento způsob propagace ČsOL má svoje opodstatnění a že geocaching není jen přechodnou módní záležitostí.

viz

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1DB3Q&Submit6=Go

Proto byla v letošním roce uvedena do provozu další schránka, multikeš č. GC27KHX s názvem VPM-0002, uvedená do provozu v sobotu 24. dubna 2009 Petrem Tichým poté, co se členové Spolku pro VPM a Jednoty ČsOL v Českém Brodě poklonili památce osvoboditelů u pomníku padlých rudoarmějců v Týnci, kde též položili květiny. Aby byla jejich památka častěji připomínána, byla právě zde nedaleko cyklostezky založena výše uvedená multikeš. Její atraktivnost má zvýšit i to, že je označena jako vojenská, tzn. že se smí vyměňovat jen předměty s vojenskou tématikou. Dosud tuto schránku objevilo 22 cacherů.

viz

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC27KHX&Submit6=Go

Jako třetí byla dne 9. 6. 2010 spuštěna keš č. GC29QCF s názvem VPM-0003 připomínající hrdinství obyvatel Mělnického Vtelna a okolí za 2. světové války. Dosud ji navštívilo 27 cacherů.

viz

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC29QCF&Submit6=Go

 Do budoucna se počítá se zřízením dalších keší v režii členů Jednoty ČsOL Č. Brod a Spolku pro VPM, kteří nyní připravují spuštění první keše s tematikou ČsOL v Belgii. Protože předpokládáme, že ve všech jednotách ČsOL jsou aktivní hráči hry geocaching, lze očekávat, že k oni jistě budou zřizovat své keše se vztahem ke své jednotě a k významným místům ve svém okolí. Tím se ještě více zpropaguje činnost i historie a tradice ČsOL.

Text:: Jitka Lenková

Foto: ČsOL

Související odkazy:

http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4&aid=345

http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4&aid=347