Ryzost a čistota vojenských srdcí zůstává

7. 11. 2010

„Je mi smutno, když vidím, že se nás tu sešlo jen asi osm přímých účastníků,“ konstatoval místopředseda Československé obce legionářské brigádní generál Alexander Beer na slavnostním shromáždění, které se konalo 5. listopadu ve Velkém sále ministerstva obrany v Praze Na Valech.

Právě před 67 lety se odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev druhé světové války – bitva o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu. Trvala od 3. do 6. listopadu 1943 a významnou roli v ní splnila 1. československá samostatná brigáda. Ta tehdy čítala tři a půl tisíce vojáků, vyzbrojena byla dvaceti tanky, deseti obrněnými automobily, dvě stě dvanácti auty, dvaašedesáti motocykly, třiceti minomety a čtyřiceti protitankovými puškami. A hlavně v ní bylí lidé odhodlaní obětovat své životy v boji s nacistickými okupanty. Hrdinství československých vojáků bylo vysoce oceněno udělením vysokých sovětských vyznamenání a řádů. Bitva o Kyjev, která je svým významem srovnávána s bitvami čs. vojáků u Zborova, Bachmače či na Dukle, nepochybně tvoří nejlepší tradice československé a nyní i české armády. V současné době žije asi 70 přímých účastníků těchto bojů.

Ve Velkém sále ministerstva obrany v Praze Na Valech si tyto události připomněli přímí účastníci bojů o Kyjev, veteráni, představitelé Československé obce legionářské, zástupci Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR, Svazu bojovníků za svobodu, Parlamentu ČR a také studenti vojenské školy v Moravské Třebová, která nese čestný název „Škola Československé obce legionářské“.

Žel, účast přímých účastníků bitvy o Kyjev byla skutečně malá. Přesto jsme zde mohli potkat i nejstaršího žijícího veterána bojů o Kyjev – vojenského lékaře Gustava Singera, který tato vzpomínková setkání nevynechává. Všichni přítomní pak vyslechli řadu vystoupení, ve kterých bylo vysoce vyzdviženo hrdinství čs. vojáků v boji proti fašismu. „Čas mnohé odnáší, ale ryzost a čistota vojenských srdcí zůstává,“ prohlásil Vladimír Karaffa, šéf sekce personální ministerstva obrany.

Přímý účastník bojů o Kyjev a předseda historicko-dokumentační komise ČsOL plukovník Václav Přibyl přítomné podrobně seznámil s historií vzniku brigády a s průběhem bojů. „Bylo nás 3600, za dobu trvání jednotky jsme měli ztráty kolem 900 mrtvých, zraněných nebo nezvěstných,“ shrnul statistiku bojů o Kyjev, o nichž svým bojovým úsilím a obětmi rozhodli právě čs. vojáci.

Místopředseda Československé obce legionářské brigádní generál Alexander Beer v závěru shromáždění zdůraznil odkaz, jenž právě mladým lidem, kteří sedí v tomto sále, má stále co říci. I on zavzpomínal události, které se odehrály v roce 1943 na Ukrajině, na své osobní zážitky a vyslovil apel, aby se nestaly jen pouhou vzpomínkou.

Text a foto: Ladislav Lenk