Setkání novodobých veteránů

27. 5. 2010

Dne 27. března se v objektu 44. lehkého motorizovaného praporu uskutečnilo již páté přátelské setkání novodobých veteránů, účastníků zahraničních misí po roce 1989.

V průběhu tohoto setkání se účastníci seznámili s činností Jihočeské krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR v roce 2009 a s plánovanými akcemi Sdružení v roce letošním.

Na toto setkání navazovala 1. výroční schůze Československé obce legionářské – Jednoty br. Stanislava Berana. Tato jednota, jejíž činnost byla bývalým režimem násilně ukončena v roce 1949, byla po 60 letech, v roce 2009 v Jindřichově Hradci obnovena. V současné době má Jednota 23 členů, z toho 17 novodobých veteránů, 5 členů, sympatizujících s legionářskými myšlenkami a jednoho účastníka boje za národní osvobození v letech 1939 – 1945.

Účastníci výroční schůze poslouchají výroční zprávu

Obnovená jednota by však ráda rozšířila své řady o další zájemce, kterým není cizí myšlenka uchování, rozvíjení a předávání demokratických a humanitních tradic, na kterých vznikla v roce 1918 naše samostatnost opětovně vybojovaná v letech 1939 – 1945. Zájemci o členství v „ČsOL Jednotě br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec“ mohou kontaktovat předsedu Jednoty br. Karla Ludvíka na tel. 724 151 739 nebo na emailu k.ludvik@centrum. cz.

Na této výroční členské schůzi členové Jednoty zhodnotili činnost v minulém roce. Přestože rok 2009 byl prvním rokem činnosti Jednoty, členové zorganizovali nebo se zúčastnili řady akcí zaměřených na připomenutí si významných dnů našeho státu, uctění památky veteránů 1. i 2. světové války a také uctění památky novodobých veteránů, kteří tragicky zahynuli v průběhu plnění úkolů v zahraničních misích.

Dále členové připravili výstavu o životě a boji gen. Josefa Kholla, rodáka z Plavska, jejíž vernisáž proběhla v červenci v jeho rodné obci a později byla instalována v Muzeu Jindřichohradecka. Slavnou bitvu našich legií u Zborova si členové připomněli 2. července položením věnce u Památníku legionářů v Městských sadech v J. Hradci.

Člen Jednoty, br. František Toman, terénní pracovník ČsOL, informuje    členy o projektu „Péče o
válečné veterány“ .

Další akcí, kterou se podařilo ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným praporem připravit a zrealizovat, byl první ročník střelecké soutěže „Memoriál mjr. i. m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka“, pojmenované po novodobých veteránech pocházejících z jindřichohradeckého okresu, kteří tragicky zahynuli v průběhu zahraničních misí .

V letošním roce by Jednota chtěla navázat na úspěšný loňský rok a pokračovat v propagování legionářských myšlenek.

Předseda Jednoty br. Karel Ludvík (uprostřed) přednáší výroční zprávu

Jednota br. Stanislava Berana by tímto chtěla poděkovat velení 44. lehkého motorizovaného praporu za pomoc při zabezpečování akcí organizovaných Jednotou. Poděkování také patří Ottu Hanouskovi, majiteli firmy Aluinox a Františku Dočekalovi majiteli firmy JH TRANS SERVICE za poskytnutí sponzorských darů.

Účastníci setkání novodobých veteránů a členové Jednoty

Z důvodu zdokumentování působení ČsOL v Jindřichově Hradci se Jednota obrací na širokou veřejnost se žádostí o zapůjčení či darování písemných i jiných materiálů mapujících historii ČsOL v J. Hradci od roku 1919 až do roku 1949. Zájemci mohou kontaktovat Petra Pokovbu, tel. 721 619 531, email pokovba@email.cz.

Text a foto: Petr Pokovba