Setkání s válečnými veterány na Krajském úřadu Ústeckého kraje

18. 5. 2010

V konferenčním sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem byly v neděli 9. května dopoledne slavnostním shromážděním ukončeny oficiální oslavy 65. výročí ukončení 2. světové války v tomto kraji.  

Válečné veterány, vojáky mnoha mírových misí i představitele Ruské federace, Francie a Velké Británie na toto setkání pozvala ve spolupráci s Československou obcí legionářskou nejvyšší představitelka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

U příležitosti celoevropských oslav ukončení 2. světové války si toto významné dějinné výročí připomenuli na tomto nedělním shromáždění také váleční veteráni z Ústeckého kraje, členové Československé obce legionářské i vojáci Armády ČR. Nedělního setkání, na které je pozvala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a ČsOL, se dále zúčastnili generální konzul Ruské federace Sergej V. Ščerbakov,  vojenští přidělenci Francie a Velké Británie v České republice pplk. Bruno Bucherie a plk. James Athill a ředitel Krajského vojenského velitelství v Ústí n.L. plk. gšt. Rostislav Domorák.  Přítomni byli rovněž někteří senátoři a poslanci ČR zvolení za Ústecký kraj, krajští zastupitelé a řada dalších hostů.

Slavnostní nedělní dopoledne zahájila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, která mimo jiné řekla: „Vám, válečným veteránům, legionářům a bojovníkům za svobodu jistě nemusím připomínat krvavé dějiny čtyřicátých let dvacátého století. My všichni, kteří se dnes účastníme tohoto slavnostního setkání, víme dobře, že naše dnešní a, věřme, trvalá svoboda a také v podstatě klidný a demokratický vývoj této země by nebyl možný bez obětí bezejmenných hrdinů, vojáků i statečných občanů, kteří se zapojili do boje proti hitlerovské expanzivní politice.“

Zdravice pronesli rovněž S. Ščerbakov, J. Athill a Br. Bucherie, kteří jednotně vyzdvihli význam protihitlerovské koalice za druhé světové i poslání současné mírové spolupráce  zemí Evropy a světa a především světových velmocí. Plukovník Domorák zdůraznil úkol celé společnosti při výchově mladých k vlastenectví a úctě k  hrdinům minulosti i dnešních dnů.

Na závěr předala krajská představitelka všem ženám v sále květinu ke Dni matek a poté pozvala všechny účastníky ke slavnostním rautu.

Připravil: Mgr. Zbyněk Šebesta