Setkání veteránů od Jasla a Sokolova

22. 2. 2010

Přímí účastníci bojů u ukrajinského Sokolova a polského Jasla se 19. února 2010 zúčastnili slavnostního setkání na Ministerstvu obrany ČR.

Spolu s nimi si 65. a 67. výročí těchto bojů připomněli také další veteráni 2. světové války, náměstek ministra obrany František Padělek, první zástupce náčelníka GŠ AČR brigádní generál Miroslav Žižka, vojenští představitelé zastupitelských úřadů Slovenska, Ruska a Ukrajiny a další hosté.

U Sokolova první bojové vystoupení našich vojáků na východní frontě ve dnech 8.-13. března 1943 potvrdilo, že čs. vojenská jednotka v SSSR představuje důvěryhodnou a dokonale připravenou ozbrojenou sílu. Zapojení našich dělostřelců do bitvy u Jasla 15. ledna 1945 se stalo jejich největší bojovou akcí během druhé světové války vůbec a tento den byl proto později slaven jako Den československého dělostřelectva.

Místopředseda Československé obce legionářské Alexander Beer, plk. v. v., při té příležitosti upozornil, že tohoto slavnostního shromáždění se mohlo zúčastnit již jen šest přímých účastníků bojů od Sokolova. Zavzpomínal také na velitele čs. jednotky v SSSR, pozdějšího armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobodu, který vojákům před bojem připomněl jak legionářský odkaz, tak skutečnost, že 8. března je i dnem narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Závěr této slavnostní události patřil neformálním setkáním, rozhovorům a vzpomínkám.

Text: Jitka Lenková

Foto: Miroslav Šindelář

Zdroj: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=15882

Související odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Sokolova

http://www.delostrelectvo.army.cz/html/historie-20.html