Skalica na Slovensku – místo první přísahy čs. vojáků

11. 1. 2010

Do sekce historické články byl zařazen článek slovenského historika PhDr. Ferdinanda Vrábela o městě Skalica – http://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=231,

Město Skalica s bohatou historií se stalo místem, kde již 6. listopadu 1918 poprvé zasedala Dočasná slovenská vláda v čele s Vavrom Šrobárem, a také prvním místem na Slovensku, kde vláda věcí přešla po dlouhých stoletích do rukou slovenského lidu a kde ještě téhož dne na náměstí před budovou radnice skládali vojenskou přísahu první českoslovenští vojáci na slovenském území.

Radnice ve Skalici, před níž přísahali čs. vojáci.

Text: Jitka Lenková

Foto: Ferdinand Vrábel