Slávnosť na počesť výročia legionárskeho pluku v Nitre

25. 8. 2010

Tento pluk, v ktorom ako v  jedinom bola prevaha Slovákov (približne dve tretiny), vznikol v ukrajinskom mestečku Berezan 28. mája 1917, zúčastnil sa ťažkých bojov o železničný uzol v Bachmači (8. – 13. marca 1918), kde úspešne bojoval s nemeckou presilou. Jeným z jeho veliteľov bol aj kapitán Radola Gajda a u pluku sa počas svojej návštevy Ruska zastavil aj generál Milan Rastislav Štefánik. Po sibírskej anabáze a bitkách pri Mariinsku, Omsku, Barnaule, Nežneudinsku, Irkutsku, pri jazere Bajkal a na ďalších miestach sa pluk 22. mája 1920 vo Vladivostoku nalodil na loď „Ixion“, ktorého transport pozostával asi z 2900 mužov, a vydal sa na cestu do slobodnej vlasti, novovzniknutej Československej republiky. Plavidlo smerovalo do kanadského prístavu  Vancouver, kam dorazilo 6. júna 1920. Ešte v tú istú noc sa už časť pluku vydala na východ vlakom po Severnej kanadskej pacifickej železničnej trati. Ich  cieľom  bol Valcartier Camp v  Quebecu, ktorý  predtým slúžil  ako tábor, kde sa sústreďovali kanadské vojská pred odchodom na front vo Francúzsku. Prvá časť pluku sa vydala na ďalšiu plavbu z Quebecu do nemeckého prístavu Cuxhaven 8. júla 1920 a odtiaľ pokračovala opäť po železnici až do Nitry, kam dorazila 31. júla 1920.

Počas slávnostného pochodu od Mestského úradu centrom Nitry sa sprievod zastavil v Ulici 7. pešieho pluku (boli tam bývalé kasárne pluku), kde brat Miroslav Bilský prítomných stručne oboznámil s významom československých légií pre vznik Československa ako spoločného slobodného a demokratického štátu Čechov a Slovákov a s potrebou stále si pripomínať obete a strádanie, ktoré museli naši legionári na Východe ale aj na Západe priniesť. Sprievodu, na čele ktorého kráčali nitrianske dievčatá v slovenských krojoch, dominovali členovia klubov vojenskej histórie v dobových legionárskych uniformách, ruských, francúzskej a aj talianskej, nesúci vernú repliku historickej zástavy pluku (zo zbierkového fondu Vojenského historického múzea v Piešťanoch), sa miestami s obdivom prizerali okoloidúci na pešej zóne. Originál vlajky, ktorú vyšili české a slovenské dámy v Moskve a  pluku ju slávnostne odovzdali v Jekaterinburgu, je uložený v pražsko m Vojenskom historickom ústave. Akcia pokračovala prednáškou o histórii pluku, slávnostným príhovorom viceprimátora Nitry Ing. Františka Baláža, premietnutím dokumentárneho filmu o ruských légiách a besedou.

Za dôstojné pripomenutie legionárskych tradícií spojených so spomienkou na príchod „Tatrancov“ do Nitry patrí vďaka hlavnému organizátorovi bratovi Bilskému, vedeniu mesta Nitry ako aj chlapcom z KVH z Hradca Králové a ďalších českých miest, ktorí neváhali prísť na Slovensko aj zo vzdialenejších končín, aby si pripomenuli spoločný boj Čechov a Slovákov za slobodu, našich padlých a ich pamiatku. Bol to dôstojný vklad k vlasteneckej výchove mladej generácie a  pripomenutie významu česko-slovenskej vzájomnosti pre oba naše národy.

Text a foto: Ferdinand Vrábel