Slavnostní setkání v hotelu Clarion

24. 9. 2010

Rušný den zakončilo 29. dubna 2010 v podvečer slavnostní setkání veteránů, pamětníků, představitelů ČsOL, města Ostravy a zástupců zájmových sdružení v kongresovém sále hotel ostravského hotelu Clarion.

Na přivítanou účastníkům tohoto setkání zazpíval ostravský dětský sbor. Následovala vystoupení některých přítomných veteránů, především místopředsedy ČsOL, brigádního generála v. v. Alexandera Beera, který zdůraznil, jak je důležité připomínat někdejší válečné události především současné mladé generaci, která jim je v čase již tolik vzdálena.Vyvrcholení celého setkání představovalo předání vyznamenání a pamětních medailí některým přítomným, veteránům i těm, kteří usilují o zachování památek souvisejících nejen s osvobozením Ostravy a Ostravska v roce 1945.

Na závěr oficiální části setkání byla představena a pokřtěna kniha „Ostravsko-opavská operace 1945 v paměti českých veteránů“, kterou právě k výročí osvobození Ostravy vydalo nakladatelství Montanex. Někteří z přítomných veteránů tak našli v knize i tu „svoji“ stránku. Spontánní potlesk ocenil nejen v této době výjimečný nakladatelský počin, ale také brigádního generála v. v. Mikuláše Končického, který celé setkání s přehledem konferoval.

Neformální diskuse, výměna zkušeností a milá setkání poté celý večer zakončily.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=292

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_operace

http://www.montanex.cz/document_show.asp?c=1239&d=-1

http://www.montanex.cz/product_detail.asp?c=1252&p=95568