Spolek pro vojenská pietní místa hodnotil svoji roční práci

21. 11. 2010

V prostorách hotelu Legie uspořádal v sobotu 20. listopadu 2010 Spolek pro vojenská pietní místa spolu s Jednotou ČsOL Český Brod již 5. výroční setkání a také 4. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst.

Po přivítání přítomných předsedou Jednoty ČsOL Český Brod Josefem Přerovským nejprve místopředseda spolku Martin Brynych zhodnotil postup mapování vojenských pietních míst (VPM) za poslední rok s tím, že k tomuto dni jich bylo zmapováno a na stránky projektu vloženo celkem 18 238.

Dále připomněl oficiální zpravodaj spolku – čtvrtletník Monument, jehož obsah stále narůstá (http://www.vets.estranky.cz/clanky/download/texty-ke-stazeni.htm) a měl by se rozšiřovat i nadále. Díky finančnímu přispění ČsOL mohl spolek letos knižně vydat další dvě publikace Knihovny Spolku pro VPM, a to svazky č. 006 – okr. Jeseník a č. 103 – Beroun. Obě publikace, jakož i jejich předchůdkyně, č. 001 – Praha 7 a č. 100 – Český Brod, lze objednat na adrese spolku anebo je stáhnout v elektronické podobě z adresy http://www.vets.estranky.cz/clanky/download/knihovna-spolku-pro-vojenska-pietni-mista_-o_s_.html

Martin Brynych hodnotí činnost spolku.

M. Brynych také ocenil vítěze 1. ročníku spolkové soutěže Liga přispěvatelů, kdy největší počet VPM za uplynulý rok – celkem 1082 – připravil ke vložení člen spolku Dan Vrba ml. Soutěž nyní pokračuje svým 2. ročníkem (http://www.vets.estranky.cz/clanky/soutez.html).

Dan Vrba ml. přebírá ocenění za 1. místo v soutěži Liga přispěvatelů.

Poté Jiří Porteš, který vkládá VPM do databáze spolku, formou prezentace názorně ukázal, jak správně připravovat data ke vkládání a upozornil na nejčastější chyby při jejich přípravě.

Místopředseda spolku Vladimír Štrupl ve svém příspěvku zmínil akce, jichž se členové spolku za minulý rok zúčastnili. Mezi ty nejzajímavější bezpochyby patřila pietní a poznávací cesta do Belgie a Francie organizovaná ČsOL v létě letošního roku anebo návštěva koncentračního tábora v Mauthausenu spojená s uctěním památky tam popravených vlastenců.

Členové spolku nechyběli ani při odhalení sochy T. G. Masaryka v Lánech či při oslavách osvobození v obci Tvarožná na Moravě. Pozornost návštěvníků divadla U hasičů zaslouženě budí rovněž malá výstava o činnosti spolku, kterou připravil V. Štrupl s manželkou Dianou. Podařilo se také zjistit, na kterém domě bývala pamětní deska nalezená roku 2008 ve výkupně sběrných surovin. Bohužel, její navrácení na původní místo není možné. Majitelé domu si to nepřejí z poměrně kuriózního důvodu – aby jim „nikdo nečuměl na dům“. Pro desku se proto hledá náhradní umístění.

Na základě dobových fotografií V. Štrupl rovněž úspěšně identifikoval dva dosud neznámé vojenské hroby na hřbitově ve Stodůlkách, v nichž jsou pohřbena těla čtyř vlasovců padlých při osvobozování Prahy.

Jan Kincl představil jeden z projektů ČsOL – Geocaching ČsOL (http://obeclegionarska.cz/projekty.php?mid=10&pid=118), který byl zahájen 20. 3. 2010. Jeho cílem je moderní formou, účastí ve hře geocaching, přiblížit tradice ČsOL a její hodnoty především mladé generaci. Děje se tak dvěma formami: zřizováním nových schránek (keší) v blízkosti VPM, která se tak zároveň ocitají pod neformální kontrolu veřejnosti, a vydáváním a „vysíláním na cestu“ putovních mincí, tzv. geocoinů.

Jan Kincl

Historik Ferdinand Vrábel se věnoval hodnocení knihy Jana Michla Legionáři v Československu, kterou považuje v mnoha ohledech za přespříliš kritickou jak ve vztahu k legionářům, tak ke státním a vojenským představitelům v době 1. republiky.

Ferdinand Vrábel

Z hostů vystoupil zástupce Sokola Vladimír Prchlík, který zdůraznil společnou tradici Sokola a ČsOL – vždyť téměř každý legionář byl zároveň i sokolem. Společným cílem těchto organizací je proto, kromě jiného, obnova památníku hrdinům bitvy u Zborova na pražském Spořilově zničeného fašisty v červnu 1940. Základní kámen obnovovaného památníku zástupci obou organizací položili v červnu letošního roku.

Vladimír Prchlík

Arthur Rahberger, který se věnuje historii 1. sv. války, představil svoji studii „1. světová válka na sočské frontě 1915–1918“ s tím, že za naši vlast nebojovali a neumírali jen legionáři, ale také vojáci původem z českých zemích na rakousko-uherské straně fronty.

Za nejmladší generaci vystoupil Petr Štěpán a představil internetové stránky http://www.vlast.cz/, které provozuje se svými kolegy. Jejich hlavní ideou je být „vlasteneckými stránkami pro 21. století“.

Všichni účastníci rovněž obdrželi pamětní listy vydané spolkem k této příležitosti.

Text a foto: Jitka Lenková