Střílelo se z pistole i samopalu

27. 10. 2010

V sobotu 16. října se na střelnici AVZO v Dolním Skrýchově uskutečnil II. ročník střelecké soutěže družstev a jednotlivců ve střelbě z armádních zbraní – „Memoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrů a ppor. i.m. Václava Martínka“, novodobých veteránů, kteří pocházeli z okresu Jindřichův Hradec a zahynuli v průběhu zahraničních misí.

Nástup účastníků

Soutěže organizované ČsOL – Jednotou br. Stanislava Berana z Jindřichova Hradce při příležitosti 66. výročí Karpatsko – dukelské operace se zúčastnilo celkem 14 tříčlenných družstev, které změřily své střelecké umění v kategoriích „Veteráni“, „Ozbrojené síly, sbory a střelecké kluby“ a „Hosté“.¨

Hlavní funkcionáři

Družstva soutěžila ve dvou disciplinách. První disciplínou byla střelba z pistole vz. 82 na terč nekrytě ležící figury s kruhy na vzdálenost 25 m. Druhá náročnější disciplína byla střelba vleže a v kleče ze samopalu vz. 58 na redukovaný terč nekrytě ležící figury s kruhy umístěný ve vzdálenosti 50 m.

Kontrola výsledku střelby

V kategorii „Veteráni“ se nejúspěšnějším družstvem stalo družstvo pořádající Jednoty br. Stanislava Berana „A“, ve složení pplk. v. z. František Toman, šrtm. v zál. Čestmír Vondráček a rtm. v zál. Tomáš Fedra. V kategorii „Ozbrojené síly, sbory a střelecké kluby“ si pomyslnou palmu vítězství odneslo družstvo Klubu vojenských důchodců z Písku ve složení plk. v. v. Jaroslav Jakubec, pplk. v. v. Milan Mazanec a plk. v. v. Zdeněk Miler. V kategorii „Hosté“ dosáhlo nejlepšího výsledku družstvo Klubu historie letectví z Jindřichova Hradce „B“ ve složení Jiří Růžička, Miroslav Šipon a Vladimír Vondrka.

Předseda odměňuje vítězné družstvo ČsOL.

Nejlepším jednotlivcem ve střelbě z pistole se stal npor. David Švéda nástřelem 97 bodů a ze samopalu nstržm. David Hejlíček nástřelem 95 bodů ze sta možných.

Nejlepší výsledek samopal

Nejlepší výsledek pistole

Nejlepší střelec ze samopalu

Oba vítězové byli členy družstva Policie ČR Kamenice nad Lipou.

Organizátoři tímto děkují sponzorům celé soutěže, panu Otu Hanouskovi z firmy Alu-inox, Františku Dočekalovi z firmy JH-Trans Service a Radku Novákovi – majiteli firmy Stavební práce.

Poděkování také patří veliteli jindřichohradeckého 44. lehkého motorizovaného praporu za zapůjčení zbraní a příslušníkům jeho útvaru, kteří společně se členy Jednoty br. Stanislava Berana, Klubu vojáků v záloze při ÚVS J. Hradec a Klubu vojáků v záloze Trefa Břeskáč pomáhali při organizaci celé soutěže.

Radost na závěr

Text a foto: Petr Pokovba