Tady Němci kapitulovali

18. 10. 2010

 

Během své pietní a poznávací cesty do Francie a Belgie delegace ČsOL navštívila také městečko Wormhout, kde 30. 5. 2010 uctila památku čs. vojáků obléhajících Dunkerque.

Ve Wormhoutu bylo umístěno v dnes již neexistujícím zámečku velitelství Československé samostatné obrněné brigády. Právě sem se proto musel dostavit německý admirál Friedrich Frisius, aby do rukou čs. generála Aloise Lišky složil kapitulaci Dunkerque. Stalo se tak až 9. května 1945. den po kapitulaci Německa. Podle dobových zpráv se admirál cítil dotčen, že musí složit kapitulaci „jen“ do rukou čs. generála a ne nějakého, podle něj významnějšího, spojeneckého velitele. Pietní akt byl vykonán u desky, která tuto událost krátce připomíná.

Cestou do Wormhoutu se delegace ČsOL krátce zastavila na místě nedaleko města Hardifourt, kde 5. 5. 1942 nouzově přistál český stíhací pilot genpor. František Fajtl – viz plánek vytvořený sestrou Milenou Kolaříkovou v příloze. Dosud není toto místo v terénu nijak vyznačeno, v plánu je však vytvoření malého pomníčku z kamene z pražské dlažby. tzv. kočičí hlavy. Orientačním bodem proto zatím zůstává bunkr (blockhouse) u silnice Route de Dunkerque. Když se pozorovatel postaví k této jeho stěně zády,

hledí do poli do míst, kde přistál genpor. František Fajtl.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=396

http://www.volny.cz/ipro/stripky/vzpominky/csobdopis.htm