Téměř sedm tisíc setkání

8. 11. 2010

Celkem čtrnáct krajských koordinátorů a devětadvacet terénních pracovníků pečuje v letošním roce o zhruba 2200 válečných veteránů v rámci projektu „Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v letech 2010–2011“. Jeho cílem je napomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti a bránit jejich sociálnímu vyloučení. Projekt se uskutečňuje na základě výsledků výběrového řízení a dohody mezi ČsOL a Ministerstvem obrany ČR a je neustále pečlivě sledován a vyhodnocován vedením Čs. obce legionářské.

Krajští koordinátoři a terénní pracovníci se zaměřují především na poskytování individuální péče, pravidelný osobní styk s veterány a řešení jejich sociálních, zdravotních, právních a osobních problémů. Tajemník ČsOL a realizátor projektu pplk. Emil Cigánik zdůrazňuje, že nejdůležitější a rozhodující je především práce terénních pracovníků: „Musejí to být lidé, kteří k tomu mají vztah, vědí, kdo jsou váleční veteráni, a dokáží se vžít do jejich života, osudů a problémů.“

Právě to také začátkem listopadu zdůraznil při uvedení do funkce nového terénního pracovníka v Libereckém kraji Jaroslava Čecha. Ten takovým požadavkům odpovídá – řadu let sloužil u 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci jako voják z povolání a poté jako občanský zaměstnanec. V bojových misích sice nebyl, ale příslušníky brigády mnohokrát připravoval na takové nasazení. „ČsOL má zodpovědnost vůči ministerstvu obrany a hlavně vůči veteránům za realizaci projektu. Proto právě výběru terénních pracovníků věnuje mimořádnou pozornost,“ dodává Emil Cigánik.

Pokud jde o Jaroslava Čecha, má už nyní velmi dobré reference. Například z úst ředitele krajského vojenského velitelství plk. Josef Kulovaného, kterého ještě před uvedením do funkce terénního pracovníka provázel při návštěvách válečných veteránů v kraji, vyslechl pochvalu za lidský přístup ke svým budoucím svěřencům. Prozradil to na něj krajský koordinátor Josef Bujňák.

„Na starost budu mít celkem třicet tři veteránů, nejstarším je devadesátiletý Zdeněk Neruda z Jablonce, následuje Jarmila Kopalová, které je 85 let a žije v domově důchodců ve Velkých Hamrech,“ říká Jaroslav Čech. A jaké dojmy z prvních setkání s válečnými veterány má on sám? „Moc mě překvapilo, jak mají všude doma uklizeno. Přiznám se, že takový pořádek jsem už dlouho neviděl,“ svěřil se.

Na závěr dodejme, že k 1. říjnu letošního roku se uskutečnilo 6829 návštěv a setkání válečných veteránů s terénními pracovníky ČsOL…

Ladislav Lenk