Tisková konference ČsOL k projektu

9. 2. 2010

Československá obec legionářská bude v letošním roce (2010) po celém území České republiky zajišťovat péči o více než 2 500 válečných veteránů. Rozhodlo o tom Ministerstvo obrany ČR na základě předložených projektů ve veřejném výběrovém řízení pro nestátní neziskové organizace na sklonku loňského roku.

ČsOL zvítězila se svým projektem, který je založen na manažerském přístupu projektového řízení jednotlivých terénních pracovníků prostřednictvím systému krajských lídrů se silným sociálním akcentem pomoci našim válečným veteránům.

Představení celého projektu médiím proběhne ve čtvrtek 11. února 2010 od 1300 hod. v sídle ČsOL (Sokolská 33, Praha 2, 4. patro) za účasti
* Náměstka ministra obrany ČR pana Františka Padělka
* Ředitelky odboru mimoresortní spolupráce MO ČR paní Yvetty Hlásecké
* Předsedy ČsOL Pavla Budínského
* 1. místopředsedy ČsOL Jindřicha Sitty
* Výkonného ředitele projektu ČsOL pana Emila Cigánika

Prosím o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontakty nejpozději do středy 10. února 2010 do 1400 hod.

Děkuji a přeji hezký den s legionářským

„Věrnost za věrnost…“

V úctě

Milan Řepka
Tiskový tajemník ČsOL

M: +420 606 706 035
E: mrepka@atlas.cz