U našich milých hostitelů

27. 10. 2010

Díky sestře Mileně Kolaříkové, která do nejmenších podrobností připravovala letošní pobyt delegace ČsOL ve Francii a v Belgii, měli její členové zajištěno poněkud nezvyklé, avšak velmi příjemné ubytování – v kasárnách belgické armády v Ypres.

Nacházejí se na kraji města a nesou pro nás poněkud komplikovaný název – Kwartier 1. WM A. Lemahieu. Dostaly jej 17. října 1966 a byly tak pojmenovány po belgickém vlastenci 1. WM (Eerste Wachtmeester – seržantovi 1. třídy) Albertovi Lemahieu. Ten se narodil 13. října 1904, od mládí se věnoval vojenské kariéře a v roce 1940 byl zajat v Německu. Po svém propuštění se zapojil do hnutí odporu v Ypres, byl dvakrát zatčen a nakonec zemřel 24. února 1945 v koncentračním táboře v Mauthausenu.

Jeho památku uctili při slavnostním nástupu 1. června 2010 účastníci pietní a poznávací cesty ČsOL pietním aktem a položením věnce u jeho pamětní desky v areálu kasáren. Poté následovalo krátké společenské setkání s důstojnickým sborem jednotky, která je v kasárnách umístěna, tj. Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten (Centrum pro dodávky výrobků a materiálů). Při té příležitosti byla zástupci velitele pplk. Duyckovi předána pamětní plaketa ČsOL.

 Text a foto: Jitka Lenková

 Související odkaz:

http://www.mil.be/mr/units/index.asp?LAN=nl&FILE=&ID=955&MENU=980&PAGE=1